• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

3-10 YAŞ ARASI GELİŞİMSEL PROBLEMLERİ OLAN ÇOCUKLARDA VE EBEVEYNLERİNDE FİLİAL TERAPİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF FILIAL THERAPY ON 3-10 YEARS OLD CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND THEIR PARENTS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2322-2340
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4541


Özet
Bu araştırmanın amacı, 3-10 yaş arası gelişimsel sorunu olan çocuklarda ve ebeveynlerinde Filial terapinin bir çeşidi olan Çocuk-Ebeveyn İlişki Terapisinin etkisini incelemektir. Bu araştırma öntest-sontest deney gruplu yarı deneysel çalışma olup, Erzurum ilinde gönüllü 7 anne ve çocuklarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan annelere on hafta boyunca haftada bir gün 3 saat Çocuk-Ebeveyn İlişki Terapisi eğitimi verilmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında Filial Problem Kontrol Listesi, Porter Ebeveyn Kabul Ölçeği ve Yetişkin-Çocuk Etkileşiminde Empati Ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmış ve oyun seanslarının video kayıtları kullanılmıştır. Eğitim ve özel oyun seansları Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde bu amaca uygun olarak düzenlenen eğitim ve oyun odasında yürütülmüştür. Verilerin analizi sonrası, Çocuk-Ebeveyn İlişki Terapisi eğitiminin çocukların gelişimsel problemlerini azaltılmasında, ebeveynlerin çocuklarını kabul ve çocuklarına empati yapabilme düzeylerinin de artmasında etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Filial terapi, Çocuk-Ebeveyn İlişki Terapisi, gelişimsel problemler, ebeveynsel kabul, ebeveynsel empati.

Abstract
The purpose of this study was to examine whether the Child-Parent Relationship Therapy training, a kind of Filial Therapy, was effected on children and their parents with developmental problems between the ages of 3 and 10 years. This research was quasi-experimental model with pretest-posttest experimental group and it was conducted with the participation of seven mothers and their children in Erzurum province. Mothers who participated in the study were given Child-Parent Relationship Therapy training for 3 hours a day for ten weeks. Filial Problem Checklist, Porter Parental Acceptance Scale and Measurement of Empathy in Adult-Child Interactions were administered as pre-test and post-test and video recordings of the play sessions were analyzed in the data collection. Training and special play sessions were carried out in the education and play room organized at Atatürk University Kazim Karabekir Education Faculty in accordance with this purpose. After the analysis of the data, it was seen that Child-Parent Relationship Therapy training decreased the developmental problems of children and increased the levels of parental acceptance and empathy of the parents.

Keywords
Filial Therapy, Child-Parent Relationship Therapy, developmental problems, parental acceptance, pare

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri