• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA KAYGISI DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ
(THE LEVELS AND REASONS OF WRITING ANXIETY OF TURKISH TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Selvi DEMİR   - Ömer ÇİFTÇİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2215-2239
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4543


Özet
Bu araştırmada öğretmen adaylarının yazma kaygısı düzeyleri belirlenerek kaygılarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ayrıca her sınıf düzeyinden üçer kişi olmak üzere 12 öğretmen adayı ile görüşülüp yazma kaygılarını besleyen nedenler ortaya konmuştur. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel verileri elde etmek için Yazma Kaygısı Ölçeği, nitel veriler için ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar, 2016 yılında bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim gören 194 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adaylarının yazma kaygılarının düşük seviyede olduğu, yazma kaygılarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yazma kaygısı bulunan öğretmen adaylarının kaygılarının ise özellikle yetersizlik algısından, değerlendirilme endişesinden, yazılacak konudan, yazma ortamından ve yazmaya ayrılan süreden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma kaygısı, Türkçe öğretmen adayları.

Abstract
In this research, whether writing anxiety of teacher candidates becomes different according to their sex and class level or not is determined by specifying their writing anxiety levels. Additionally, the reasons supporting writing anxiety are presented as interviewing with 12 teacher candidates on the brink of 3 persons from all class levels. In the study, exploratory mixed method using quantitative and qualitative research methods together from one of the mixed method patterns is handled. Writing anxiety scale is used to obtain quantitative data, and semi-structured interview form is used for qualitative data. The participants consisted of 194 teacher candidates who are studying Turkish Language Teaching in a public university in 2016. In the conclusion of the research, it is designated that the level of writing anxiety of teacher candidates is low and writing anxiety does not become different in a considerable extent according to their sex and class levels. Besides, it is made firm that worries of teacher candidates having writing anxiety are welded especially from feeling of inadequacy, worry of being evaluated by others, the subject to write, the writing environment, and allocated time for writing.

Keywords
Writing anxiety, Turkish teacher candidates.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri