• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF HIGH-SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READING WITH RESPECT TO DIFFERENT TYPES OF VARIABLES )

Yazar : Alper AYTAÇ   - Necip KAYGISIZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2240-2255
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4545


Özet
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa’da bir devlet lisesinde öğrenim görmekte olan 522 lise öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının cinsiyet ve evde kitaplık bulunma değişkenlerine göre ise anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre kız öğrencilerin okumaya ilişkin tutumlarının nispeten daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca evde kitaplığı bulunan öğrencilerin okumaya ilişkin tutumlarının nispeten daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, tutum, okuma tutumu, lise öğrencileri.

Abstract
The aim of this research was to examine the attitudes of high-school students towards reading with respect to different types of variables. The study group consisted of 522 high-school students studying in a state high school in Bursa. “The Attitude towards Reading Scale” was used as the data collection tool. In the analysis of the data, the arithmetic mean, the standard deviation, the independent t test and a one-way variance analysis were used. According to the results of the study, it was found that high-school students' attitudes towards reading were at a more highly positive level. In addition, it was determined that the attitudes of high-school students towards reading differed significantly according to variables such as gender and a library at home. According to this, female students' attitudes towards reading were found to be more positive. It was also found that students who had a library at home had relatively more positive attitudes towards reading.

Keywords
Reading, attitude, reading attitude, high-school students.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri