• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TECVÎDLERDEN RİSÂLE-İ TECVÎD
(RİSÂLE-İ TECVÎD FROM THE VERSE TAJVIDS IN TURKISH LITERATURE )

Yazar : Abdulsamet ÖZMEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 1988-2005
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4551


Özet
Kur’ân-ı Kerîm, İslâm âleminin en önemli kutsal kaynağı olduğu gibi eski Türk edebiyatının da -şüphesiz- en önemli kaynaklarındandır. Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılıp beşerin hayatına tatbik edilmesinin yegâne yolu, onun hakikî manada okunmasından ve anlaşılmasından geçmektedir. Bu ilâhî kitabın okunmasının belli düzen ve kuralları vardır. Bahsedilen kurallar tecvîd ilminin ana konusunu oluşturmaktadır. Tecvîd ilmi kitaplarda genellikle mensûr olarak anlatılmıştır. Ancak klasik Türk şairleri birçok alanda olduğu gibi tecvîd alanında da manzum eserler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmanın konusu Nâcî isim veya mahlasıyla bilinen bir şair tarafından yazıldığı tahmin edilen Manzum Risâle-i Tecvîd adlı eserdir. Eserin müellifi ve te’lîf tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir malûmata rastlanmamıştır. Bu çalışma giriş, eserin anlatıldığı kısım ve sonuç bölümlerinden meydana gelmiştir. Çalışmanın giriş kısmında tecvîd ilmi ve Türk edebiyatında te’lîf edilen manzum tecvîdler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra söz konusu eser, muhteva, dil-üslûp ve şekil özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışmada el yazması eser okuma, inceleme ve analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân-ı Kerîm, manzum tecvîd, klasik Türk edebiyatı, mahreç.

Abstract
The Quran is the most important sacred resource of the Islamic world, beside it is definitely the most important source of classical Turkish literature. The only way that the Qur'an can be understood and applied to the life of the human being is through his reading and understanding in the true sense. There are certain rules of order and the reading of the divine book. The mentioned rules constitute the main subject of tajvid science. However, classical Turkish poets have produced verse works in the field of tecvîd as in many other fields. The subject of this work is the Manzum Risâle-i Tecvîd, which is supposed to have been written by a poet known with the name or pseudonym of Nâcî. There is no information about the author and the history of the work at the sources. This study consists of the introduction, the part of the work described and the conclusion sections. General information about tajvîd science and tajvids which are written with verse tradition in Turkish literature is given in the introduction part of the study. Afterwards, the study was examined in terms of content, language-style and shape characteristics. In this study, reading the manuscript work, study and analysis methods were used.

Keywords
Holy Quran, manzum tajvid, classical Turkish literature, geographical.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri