• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESKİŞEHİR İLİ BALKAN MUHACİR AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
(BALKAN IMMIGRANT DIALECTS OF ESKİŞEHİR AND CHARACTERISTIC FEATURES )

Yazar : Songül İLBAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1385-1401
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4555


Özet
En eski dil özelliklerini ve unutulan söz varlığı ögelerini barındırması açısından diller için büyük öneme sahip olan ağızlar, dil araştırmaları kapsamında pek çok çalışmaya zemin oluşturmuştur. Eskişehir ili, farklı etnik kökene sahip toplulukların bir arada yaşadığı bir ildir. Bu çalışmada Eskişehir’e farklı tarihlerde göç etmiş Balkan muhacirlerinin ağız özellikleri incelenmiştir. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya muhacirlerinin yaşadığı yerleşim birimlerinden derlemeler yapılmıştır. Bu derlemeler “Eskişehir İli Dil Atlası” adlı ve 112K405 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında yapılmış ve bu proje ile Eskişehir’de Balkan muhacirlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinin tamamı belirlenmiştir. Çalışmada kullanılacak metinler bahsi geçen proje kapsamında hazırlanan “Eskişehir İli Balkan Muhacir Ağızları” başlıklı yüksek lisans tezinden alınmıştır. Bu metinler aracılığıyla muhacir ağızlarının sesbilgisi, biçimbilgisi ve söz varlığı özellikleri ile ilgili tespitler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, Türkiye Türkçesi ağızları, Balkan muhacirleri, muhacir ağızları.

Abstract
Dialects that is very important for languages in terms of containing the oldest features and forgotten vocabulary items have formed basis for many researches about language. Eskişehir is a province where many ethnic groups live together. In this study, dialect features of Balkan immigrants who immigrated to Eskişehir at different dates were searched. Some collations were made from the settlements Balkan immigrants from Bulgaria, Greece and Romania were living. These collations were made within the scope of the TÜBİTAK project named “The Language Atlas of Eskişehir” and numbered 112K405 and all Balkan immigrant settlements were determined with this project. The texts will be used at this study were taken from the master thesis named “Balkan Immigrant Dialects of Eskişehir” prepared within the scope of the project mentioned above. Determinations about phonological, morphonological and vocabulary features of immigrant dialects have found by these texts.

Keywords
Eskişehir, Turkish dialects, Balkan immigrants, immigrant dialects.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri