• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANTALYA’NIN İLK DERGİLERİ YENİ HAYAT VE DOĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN ANALYSIS ON YENI HAYAT AND DOĞU: FIRST MAGAZINES PUBLISHED IN ANTALYA )

Yazar : Yılmaz DAŞÇIOĞLU   - Samet ÇAKMAKER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2074-2085
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4576


Özet
Antalya’da 1920’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar devam eden basın hayatı içerisinde Yeni Hayat ve Doğu adlı dergilerin önemli bir yeri vardır. Muallimler Cemiyeti’nin yayın organı olarak çıkarılan Yeni Hayat ve Niyazi Recep Bey’in 1921 yılında çıkarmaya başladığı Doğu Antalya’da yayımlanan ilk dergilerdir. Doğu, ilk sayfalarını “fikir babamız ve millî şairimiz” olarak takdim ettiği Mehmet Emin Yurdakul’un yazı ve şiirlerine ayırmıştır. Böylece yayın politikasını milliyetçi bir çizgiye oturtan Doğu, daha sonraki sayılarında da bu amacını devam ettirmiş ve kısa süreli yayın hayatına rağmen edebiyat ve sanata verdiği ağırlıkla Antalya basın tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada Antalya’nın ilk dergilerinden olan Yeni Hayat hakkında ulaşılan bilgiler değerlendirilecek, Doğu dergisinin ise mevut sayıları dikkate alınarak bir tanıtım ve incelemesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Antalya Basını, Doğu, Yeni Hayat, Mehmet Emin Yurdakul, Cemil Süleyman.

Abstract
The art and literature magazine Doğu has an important place in the press life -started in the 1920s and continues until today- of Antalya. Doğu which was printed by Niyazi Recep Bey and Doctor Cemil Süleyman on 1921, is one of the periodicals published in Antalya during this period. The magazine- set out with the aim of being "a sincere companion to young friends in national emotions and professional activities"- devoted its first pages to the writings and poems of Mehmet Emin Yurdakul who was presented as "our idea father and national poet". Thus, Doğu, which puts its broadcasting policy on a national line, has continued this aim in the later numbers, and despite its short-term publication, it has gained an important place in the history of Antalya press. In this study, an introduction and review will be made by taking into account the numbers of Doğu and Yeni Hayat, the first literary and art magazines of Antalya.

Keywords
The Press in Antalya, Doğu, Yeni Hayat, Mehmet Emin Yurdakul, Cemil Süleyman.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri