• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN MÜZELERE ÖĞRENCİ GEZİLERİ DÜZENLEME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(TEACHERS’ REASONS FOR ARRANGING STUDENT VISITS TO MUSEUMS SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Dilan BAYINDIR   - Asude BALABAN DAĞAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2359-2377
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4577


Özet
Öğrencilerin müzelerden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak için öncelikle bu fırsatı yaratacak öğretmenlerin müzelere gezi düzenleme nedenlerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu araştırma kapsamında, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin müzelere öğrenci gezileri düzenleme nedenlerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçme aracı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Oluşturulan ölçeği, amaçlı örneklem seçim yöntemi ile araştırmaya dâhil edilen toplam 145 okul öncesi öğretmeni doldurmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla temel bileşenler analizlerinden açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, 23 madde ve 3 boyuttan oluştuğu ortaya çıkan ölçeğin açıkladığı toplam varyans %60.52’dir. Elde edilen yapının doğrulanması amacıyla, doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, bu aşamada 2 madde yük değerleri göz önüne alınarak ölçekten çıkartılmış, 3 faktörlü modelin kabul edilebilir uyum indeksine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda toplam ölçeğin iç tutarlılık katsayısının .92 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, ölçeğin okul öncesi öğretmenlerin öğrenciler için müze gezileri düzenleme nedenlerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, müze eğitimi, ölçek geliştirme.

Abstract
In order to ensure that students benefit from museums at the highest level, it is necessary to understand the teachers’ reasons for organizing trips to museums. Within the scope of this research, it is aimed to develop a measurement tool that aims to determine the reasons of preschool teachers for organizing student trips to museums. A total of 145 preschool teachers were included in the study by purposeful sampling selection method. In order to test the structure of the scale, exploratory factor analysis was applied. It was concluded that the scale has 3-factor structure consisting of 23 items and the total variance revealed was 60.52%. In order to validate the structure, confirmatory factor analysis was applied. At this stage 2 items were removed from the scale considering load values, and it was determined that the 3-factor model had an acceptable fit index. The Cronbach’s Alpha value of the total scale was found to be .92. In the light of the data, it can be said that the scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine the reasons for preschool teachers to organize student trips to museums.

Keywords
Preschool education, museum education, scale development.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri