• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KABUL BABA KÖYÜ MAKTEL-İ HÜSEYN NÜSHASINDA KERAMET MOTİFLERİ
(MIRCLE MOTIFS IN KABUL BABA VILLAGE MAKTEL-I HUSEYN COPY )

Yazar : Mustafa ULUOCAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2006-2021
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4580


Özet
10 Muharrem 61/10 Ekim 680 tarihinde Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbelâ’da şehit edilmesi, tüm Müslüman toplumlarda derin izler bırakmış, bu olay etrafında geçmişten günümüze sözlü ve yazılı geniş bir anlatı geleneği oluşmuştur. Maktel adı verilen edebi eserlerde hem Kerbelâ olayı olağanüstü şekilde anlatılmış hem de Hz. Hüseyin’e olağanüstü nitelikler atfedilmiştir. Olayda, kahramanda, zamanda ve mekânda meydana gelebilen bu olağanüstü nitelikler sayesinde halkın maktel türü eserlere olan ilgisi hiç azalmamış, Müslüman toplumların gönüllerinde asırlardır meydana gelen bu bitmek bilmeyen üzüntü, bu tür eserler her okunduğunda tazelenmiştir. Bu çalışmada Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kabulbaba Köyü’nden ulaşılan bir Maktel-i İmam Hüseyn nüshasında yer alan keramet motifleri üzerinde durulmuş ve bu motifler, eserde anlatılan olaylarla birlikte değerlendirilip sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak Kabulbaba Köyü Maktel-i Hüseyn nüshasında yer alan keramet motiflerinin epik geleneğimizin devamlılığı çerçevesinde, kültürel sürekliliğimizi ve kültür kodlarımızın değişmezliğini yansıtması açısından önem arz ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kerbelâ olayı, Hz. Hüseyin, Maktel, Keramet motifleri.

Abstract
The martyrization of Hz. Hussein and his relatives in Karbala on 10th Muharram 61/10th October 680 left deep scars in all the Muslim societies and a vast oral and written narrative tradition has occurred around this event from past to present. In the literary works called 'Maktel', both the Karbala incident was told extraordinarily and Hz. Hussein was attributed extraordinary qualities. Thanks to these extraordinary qualities, which may take place in the incident, the hero, time and place, the interest of people in the works of maktel kind has never decreased and this never-ending sorrow has been refreshed in the hearts of Muslim societies whenever the works were read. In this study, the miracle motifs included in a copy of Maktel-i Imam Hussein reached in the Kabulbaba village of the Mustafakemalpasa district of Bursa were examined and then these motifs were evaluated and classified together with the events told in the work. In conclusion, it was seen that the miracle motifs included in Kabulbaba Village Maktel-i Huseyn copy are important in terms of reflecting our cultural continuity and stability of our cultural codes within the framework of the continuity of our epic tradition.

Keywords
The Karbala Incident, Hz. Hussein, Maktel, Miracle motifs.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri