• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ
(HISTORY IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE: A SIMPLIFIED GRAMMAR OF THE OTTOMAN TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Efecan KARAGÖL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2143-2161
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4582


Özet
Osmanlı Devleti’nin İngilizlerle girdiği siyasi, ekonomik ve askerî ilişkiler neticesinde İngilizlere Türkçe öğretimini konu edinen birçok eser yayımlanmıştır. Bu eserleri hazırlayanlardan biri de Sir James William Redhouse’dur. Bu çalışmanın amacı, Redhouse’un yazdığı A Simplified Grammar of the Ottoman Turkish Language (Muhtasar Osmanlı Türkçesi Dil Bilgisi) adlı eseri yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından incelemektir. Nitel olarak planlanan araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Ulaşılan verilere göre eserde dil bilgisi çeviri yönteminin izleri görülmektedir. Ayrıca Redhouse eserinde çok sayıda örnek kelimeye yer vermiştir. Bunun yanı sıra Redhouse’un örnek Türkçe kelimelerin ve cümlelerin telaffuzuna yer vermesi dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Redhouse, Muhtasar Osmanlı Türkçesi Dil Bilgisi, Dil bilgisi çeviri yöntemi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Abstract
As a result of the political, economic and military relations of the Ottoman Empire with the British, many works on teaching Turkish to the British were published. Sir James William Redhouse is one of the authors of these works. The aim of this study is to examine Redhouse's A Simplified Grammar of the Ottoman Turkish Language in terms of teaching Turkish as a foreign language. In the qualitative research, document analysis method was used. Content analysis technique was used for data analysis. According to the data obtained, traces of grammar translation method can be seen in the work. In addition, Redhouse has included many sample words in his work. In addition, it is remarkable that Redhouse includes the pronunciation of exemplary Turkish words and sentences.

Keywords
Redhouse, A Simplified Grammar of the Ottoman Turkish Language, Grammar translation method, Teaching

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri