• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF TEXT COMPREHENSION QUESTIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY )

Yazar : Mustafa ULUTAŞ   - Mehmet KARA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2198-2214
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4585


Özet
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları en önemli ve temel materyallerdendir. Türkiye’de, yabancılara Türkçe öğretimi alanına hizmet eden ders kitabı setlerinin sayısı oldukça azdır. Az sayıdaki bu kitaplar da araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. Dil öğrenenlerin her bir dil basamağında sergilemeleri gereken dil becerileri göz önünde bulundurulduğunda, ders kitaplarının bu becerileri sağlamada bilişsel beceri basamaklarını takip etmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Gazi Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarındaki (B2 ve C1) okuduğunu anlama metin altı sorularını, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre sınıflandırma ve kitaplarla ilgili değerlendirmelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleri mantığına uygun olarak kurgulanmış ve doküman incelemesine dayalı bir araştırma modeli benimsenmiştir. İncelenen kitaplarda yer alan metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi bilişsel süreç boyutunun temel düzeyinde (hatırlama, anlama, uygulama) yoğunlaştığı; üst düzey bilişsel becerileri (çözümleme, değerlendirme, yaratma) işaret eden soru sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitapları, okuma etkinlikleri, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi.

Abstract
In teaching Turkish as a foreign language, textbooks are among the most important and basic materials. In Turkey, the number of sets of textbooks teaching Turkish to foreigners serving the area is quite small. These few books have been the subject of various studies by the researchers. Considering the language skills that language learners should demonstrate at each language level, it is considered important that textbooks follow the cognitive skills steps in providing these skills. This study aims to classify the text comprehension questions in Gazi Turkish For Foreigners and Istanbul Turkish For Foreigners textbooks (B2 and C1 levels) used in teaching Turkish as a foreign language according to the Renewed Bloom Taxonomy and to make evaluations about the books. The study was designed in accordance with the logic of qualitative research methods and a research model based on document analysis was adopted. It was determined that the text comprehension questions in the books examined were concentrated on the basic level of the cognitive process dimension of the Renewed Bloom Taxonomy (recall, understanding, application); and the number of questions indicating high level cognitive skills (analysis, evaluation, creation) was quite low.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, Textbooks, Text comprehension questions, Revised Bloom Taxon

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri