• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SEYYÎD VEHBÎ’NİN MANZUM HADİS-İ ERBA’İN TERCÜMESİ
(TRANSLATION OF POETICAL “HADIS-I ERBA’IN” BY SEYYID VEHBI )

Yazar : Ahmet ÇOLAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 616-633
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.459


Özet
Arap ve Fars edebiyatında Hz. Peygamber’in merkezde olduğu edebi türlerden biri olan kırk hadisler, Türk edebiyatı şair ve nâsirlerince de sık sık işlenmiştir. Divan edebiyatında ise daha çok bu türün manzum örneklerine rastlamaktayız. Vehbî de bu türde orta seviyede başarılı bir eser ortaya koymuş şairlerimizdendir. Seyyid Vehbî on yedinci yüzyılın son çeyreği ile on sekizinci yüzyılın ilk yarısında yaşamış; Anadolu kazaskeri olan Osman Efendi’nin mülazımlığını yapmış çeşitli konularda eserleri bulunan âlim - şair bir şahsiyettir. Üçüncü Ahmed’e yazmış olduğu sıhhatnâmelerle padişahın ilgisini ve takdirini kazanmıştır. Bu makalede Seyyid Vehbî’nin manzum kırk hadis tercümesi konu edilmiştir. Bu eser geniş manalı hadisleri kırk kıt’a şeklinde açıklamaktadır. Günümüzde bu eserin tespit edilebilen tek nüshası elde edilmiş olup İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer almaktadır. Çalışmada ilgili kırk hadis tercümesinin transkripsiyonlu metninin yanı sıra Seyyid Vehbî’nin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve bu metnin içeriği hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Kırk Hadis, Manzum Kırk Hadis, Seyyid Vehbî.

Abstract
Forty Hadiths, one of the sample of literal works based on The Prophet Muhammad subjected in Arabic and Iranian Literature, is also mentioned very often by poets and authors in Turkish Literature. We may come across mostly poetical examples of this genre in Divan Literature. Vehbi is one of the poets who produced partly successful literal works in that genre. Seyyid Vehbi is a scholar and poet who has some literary works about different subjects worked as a lieutenant of Anatolian Qadı’asker Osman Efendi and lived between last quarter of 17th century and first half of 18th century. He was appreciated by Sultan writing “sıhhatname’s” which were attributed to Ahmet The Third. In this article, “Translation of Hadis-i Erba’in” is studied. This work explains hadiths with a broad meaning in forty stanzas. Nowadays, the only found copy of this work exists in the library of Rare Works in Istanbul University. This study contains not only related text of the translation of forty hadiths with transcription but also life, literary personality and works of Seyyid Vehbi and contents of the work.

Keywords
Hadith, Forty Kadith, Verse Forty Hadisth, Seyyid Vehbi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri