• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

LEYLA ERBİL’İN ESKİ SEVGİLİ HİKÂYESİNE PSİKOMİTOLOJİK BİR YAKLAŞIM
(A PSYCHOMITHOLOGICAL APPROACH TO LEYLA ERBIL’S OLD LOVE STORY )

Yazar : Hilal AKÇA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2086-2108
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4618


Özet
Psikomitoloji, psikoloji ve mitolojinin bilimsel, entelektüel ve akademik alanlarda birbirlerine veri sağlamak için oluşturulmuş disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Psikoloji bilimi hem terminolojisini oluştururken hem de insan doğasına ait bilinçdışını çözümlemede karşılaştığı sembolik olayları ve karmaşık kompleksleri açımlarken mitolojiye sıklıkla müracaat etmiş; mitsel öykülerden yararlanmıştır. Bu çalışmada Leyla Erbil’in Eski Sevgili hikâyesindeki kahramanların eser içerisindeki davranış kalıpları mitolojik öykülerle karşılaştırılmış ve böylece kahramanların ruhsal özelliklerinin ve davranışların altında yatan sebepler analiz edilerek “psikososyokültürel” sentezlere ulaşılmıştır. Edebî eserin çok katmanlı yapısının çözümlenmesinde ve metin tahlillerinde farklı bakış açılarının oluşumuna yardım sağlayan bu psikomitolojik çıkarımlar; eserlerdeki sembolik, metaforik ve imgesel söylemlerin kültürel açıdan da takip edilmesine olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler
Eski Sevgili, mitoloji, psikoloji.

Abstract
Psychomitology is an interdisciplinary field of study designed to provide data to each other in the scientific, intellectual and academic fields of psychology and mythology. The science of psychology has frequently applied to mythology both in forming its terminology and in explaining the symbolic events and complex complexes it encounters in analyzing the unconscious of human nature; mythical stories. In this study, the behavior patterns of the heroes in Leyla Erbil’s Old Dear story were compared with the mythological stories and thus, the psycho-sociocultural syntheses were reached by analyzing the psychological characteristics of the heroes and the underlying causes of the behavior. These psychomithological inferences which help to form different perspectives in the analysis of the multi-layered structure of the literary work and in the analysis of texts; It also allows the cultural, cultural and metaphorical discourse of the works to be followed.

Keywords
Old Beloved, mythology, psychology.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri