• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

PROPAGANDA ÖZELİNDE GÖRSEL OLANI ELEŞTİREL OKUMAK
(CRITICALLY READING WHAT IS VISUAL IN PROPAGANDA )

Yazar : Musa ÇİFCİ   - Kadir KAPLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 316-335
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4623


Özet
Teknolojik gelişmelerle birlikte bireylerin temel dil becerilerine sahip olması tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bireyler; temel dil becerilerini eleştirel boyuta taşıyarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için gerçekle iddia arasındaki farkı görebilmelidir. Araştırmada, görsel materyalleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmede dikkate alınacak kriterleri belirlemek amacıyla doküman incelemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda görsel materyalleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmede dikkate alınacak kriterleri ortaya koymaya yönelik örneklem dahilindeki görseller incelenirken görsel materyallerde “Yazılı mesaj üzerinden propaganda teknikleri kullanılmakta mı?”, “Tasarım aracılığıyla propaganda teknikleri kullanılmakta mı?”, “Renk seçimi üzerinden propaganda teknikleri kullanılmakta mı?”, “Kullanılan propaganda tekniklerinden korunma yolları neler?” sorularına cevap aranmıştır.

Anahtar Kelimeler
Görsel okuma, eleştirel görsel okuma, propaganda.

Abstract
The fact that individuals have basic language skills together with technological developments alone does not make any sense. Individuals should be able to see the difference between truth and claim in order to reach accurate and reliable information by taking basic language skills to critical level. A document review was conducted in order to determine the criteria to be taken into consideration in evaluating visual materials with a critical approach. In this respect, when examining the visual materials in the sample in order to determine the criteria to be taken into consideration in evaluating the visual materials with a critical approach, “are propaganda techniques being used over the written message?”, “Are propaganda techniques being used through design?”, “Are propaganda techniques being used over color selection?”, “What are the ways of protection from the propaganda techniques used?” answers to his questions have been sought.

Keywords
Visual reading, critical visual reading, propaganda.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri