• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK ATASÖZLERİNDE ÇOCUKLUK: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ
(THE CONCEPT OF CHILDHOOD IN TURKISH PROVERBS: A SEMIOTIC VIEW )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 26-47
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4656


Özet
Çocukluk kavramı her toplumda değişik bakış açılarıyla farklı şekillerde değerlendirilen toplumsal bir yapıdır. Toplumun kültürel tarihi ile ilgili önemli ipuçları veren atasözleri ise, her toplumun yaşayış biçimini yansıtır ve toplumun kendi deneyimleri ile oluşturulur. Çalışmada, Türk atasözlerinin aktarım ve sunum şekillerinde çocuk ve çocukluk kavramlarına nasıl yer verildiğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma modelinde durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma materyalini Aksoy (2015) tarafından yazılan Atasözleri Sözlüğü I içindeki 77 atasözü oluşturmuştur. Atasözlerinin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmadaki veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış olup içerik analizi ve göstergebilim analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, kültürümüzün bir yansıması olan atasözlerinde çocukluğa yönelik bakışın birçok olumlu ve olumsuz özelliklerle yansıtıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Atasözleri, çocukluk, çocukluk anlayışı, göstergebilim.

Abstract
The concept of childhood is a social structure evaluated from different viewpoints in every society. Also, proverbs giving important clues related to culture of society reflect existence of every society and are formed to their own experiences. In the study, it is aimed to be revealed how to include the concepts of child and childhood in Turkish proverbs. The research has been figured as case study in the qualitative research model. Study material of the research consists of 77 proverbs in Atasözleri Sözlüğü I (Dictionary of Proverbs I) written by Aksoy (2015). Criterion sampling method has been used in determining proverbs. It is one of the purposive sampling methods. In this study, data has been collected with document review. Content analysis and semiotics analysis have been done. When results of the research have been evaluated, it is seen that look to childhood has been reflected by many positive and negative in proverbs thought as a reflection of our culture.

Keywords
Proverbs, childhood, sense of childhood, semiotics.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri