• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF TRADITIONAL CHILDREN’S GAMES THAT CAN BE USED IN TEACHING SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES EDUCATION CURRICULUM )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 413-424
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4662


Özet
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan becerilerin öğretiminde hangi geleneksel oyunların oynanabileceğini tespit etmektir. Araştırmada, öğretim programında yer alan becerilerin öğretiminde kullanılabilecek geleneksel çocuk oyunlarının belirlenmesi amaçlandığı için, nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de 2004 yılında yaşayan geleneksel çocuk oyunları isimli eser doküman analizine kaynaklık etmiştir. Eser, Oğuz ve Ersoy (2007) tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan iletişim, işbirliği, karar verme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, öz denetim ve problem çözme becerilerinin öğretiminde kullanılmak üzere toplam 56 oyun tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Beceri, geleneksel çocuk oyunları, sosyal bilgiler dersi öğretim programı.

Abstract
The aim of this study is to determine which traditional games can be played in teaching skills in social studies curriculum. Qualitative model was used in the study since it was aimed to determine the traditional children's games that can be used in teaching the skills included in the social studies curriculum. Document analysis was used to collect the data of the study. Within this study, traditional children's games is living in Turkey in 2004, work was the source of the document analysis. The work was prepared by Oğuz and Ersoy (2007). Descriptive analysis method was used in the analysis of the data of the study. As a result of the research, a total of 56 games were identified to be used in teaching communication, cooperation, decision making, correct, beautiful and effective use of Turkish language, self-control and problem solving skills.

Keywords
Skill, social studies education curriculum, traditional children’s games.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri