• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÂŞIK ÖMER DİVANI’NA YENİ KATKILAR-III
(NEW CONTRIBUTIONS TO ÂŞIK ÖMER’S DIWAN-III )

Yazar : Metin ÖZARSLAN   - Hüseyin ALDEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 225-259
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4685


Özet
Zengin muhtevalarıyla Türk sözlü edebiyat geleneğinin -özellikle âşıklık geleneğinin- en önemli yazılı kaynaklarından olan el yazması cönkler sayesinde şimdiye kadar adı duyulmamış âşıklar / şairler gün yüzüne çıkarılırken bilinen âşıkların / şairlerin şiirlerinin varyantlarına da ulaşılmaktadır. Bu çalışmada da “06 Mil Yz Cönk 51” yer numarasıyla kayıtlı bulunan Hâfız Halil İbrahim Efendi Cöngü adlı cönkte 17. yüzyılın görkemli âşıklarından Âşık Ömer’in yayımlanmış olan mürettep divanında yer almayan başka şiirler tespit edilmiştir. Söz konusu cönkte tespit edilen ve Âşık Ömer Divanı’nda yer almayan 30 yeni şiirle Âşık Ömer’in yayımlanmış divanına yönelik olarak daha önce yapılan katkılara bir katkı daha eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Âşık Ömer, divan, âşık tarzı şiir, cönk, varyantlaşma, yazılı kültür ortamı.

Abstract
Due to manuscripts (cönk) with their rich contents, which are one of the most important written sources of Turkish culture, unseen minstrels (âşık)/ poets have been unearthed and variants of poems of known minstrels / poets have been reached. In this study, it was identified with other poems, which were not in the arranged diwan Âşık Ömer who is 17th century magnificent minstrels in Hâfız Halil İbrahim Efendi’s Cönk, registered with the number “06 Mil Yz Cönk 51”. 30 new poems, which were identified in this manuscript and were not included in the diwan, were added to the earlier contributions to the published diwan of Âşık Ömer.

Keywords
Âşık Ömer, divan, Turkish Minstrelsy poetry, manuscripts, variant, written culture media.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri