• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BAĞDATLI RÛHÎ DÎVÂNI’NDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ
(AHL AL-BAYT LOVE IN BAGHDAD RÛHÎ DÎVAN )

Yazar : Abdulsamet ÖZMEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 80-93
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4691


Özet
Klasik Türk Edebiyatı sahasında manzum olarak kaleme alınan eserlerin büyük bir kısmı muhteva olarak Hz. Peygamber sevgisi etrafında teşekkül etmiştir. Hz. Peygamber, başta na’tlar olmak üzere, siyer, hilye, şemâil, mevlid, mi’râc-nâme, hicret-nâme gibi çeşitli türlerdeki eserlerle anlatılmıştır. Klasik Türk Edebiyatında edebî şahsiyetler, eserlerinde Hz. Peygamber’e sevgi ile birlikte onun neslini devam ettiren Hz. Fatıma, Hz. Ali ile oğulları Hasan ve Hüseyin’e muhabbeti de önemsemişlerdir. Hz. Muhammed’e inanma ve duyulan sevginin bir sonucu olan Ehl-i Beyt’e muhabbet, asırlar boyunca Klasik Türk Edebiyatında önemli bir konu olmuştur. Bu çalışmada Bağdatlı Rûhî Dîvânı’nda Ehl-i Beyt’e duyulan sevgi ve saygı söz konusu edilmiş; başta Hz. Peygamber olmak üzere, anılan ailenin mensuplarından Hz. Ali ve Hz. Hüseyin hakkında yazılmış şiirler ele alınıp incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ehl-i Beyt, Bağdatlı Rûhî Dîvânı, Hz. Alî, Hz. Hüseyin.

Abstract
Certain parts of the majority of the works written as verse in the field of classical Turkish literature as Hz. The Prophet has formed around his love. Classical Turkish Literature Hz. The Prophet, especially naats; They are also described in literary genres such as siyer, hilye, şemâil, mevlid, mi’râc-nâme, hijret-nâme. The authors who wrote the works written in our classical literature, Hz. Prophet's love, but not limited to the continuation of his generation, especially Hz. Fatima, Hz. Ali and his sons Hasan and Hüseyin also cared about the conversation. Hz. Muhammad's personal conversation, the need to respect family members of the Ahl al-Bayte Muhabbet concept, throughout history has been an important issue in classical Turkish literature. The purpose of this study, in the Baghdad Rûhî Dîvân discussed in many aspects of the Ahl al-Bayt members, especially Hz. Prophet to be the Prophet. Ali and Hz. Hüseyin penned about love and affection to detect and examine the verses.

Keywords
Ahl al-Bayt, Baghdad Ruhi Divan, Hz. Ali, Hz. Hüseyin.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri