• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri
(The Views About Turkish Subject Homeworks by Students Attending 5th and 6th Grade of Primary School )

Yazar : Behice VARIŞOĞLU  İzzet ŞEREF  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3
Sayfa : 158-173
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.47


Özet
Bu çalışmada, ilköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Erzurum il merkezine bağlı Yakutiye ilçesindeki tüm ilköğretim 5. ve 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise aynı düzeyden ve farklı okullardan basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle seçilen 176 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Türkçe Dersi Ödevleriyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Toplanan veriler Ki kare ve t testi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili görüşleri arasında akademik başarı ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim öğrencileri, Türkçe ödevi, görüş

Abstract
This study aims at identifying views about homeworks given at Turkish lesson by students attending 5th and 6th grade of primary school. The screening model has been used in the research. While the universe of the study consists of students who attend 5th and 6th grade of all primary school in Yakutiye of Erzurum; the pattern of study consists of 176 students from the same level and different schools who are chosen by a simple random pattern tecnique. The datum of study has come together with “The Survey of Students’ Views About Turkish Lesson Homeworks”. Gathered datum has been analysed by t test and chi square. According to the findings, it has been foun out that there are meaningful differences among student’s views about homeworks according to their grade and academic success levels

Keywords
primary school students, Turkish homework, view

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri