• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING CREATIVE WRITING SKILLS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1262-1272
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4718


Özet
Bu araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğrenim görmekte olan özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma beceri düzeylerinin cinsiyet ve yetenek alanı değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nedensel karşılaştırma türü bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM’de öğrenim gören resim, müzik ve genel yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu tespit edilen 85 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, öğrencilerden alınan yazılı anlatımların değerlendirilmesinde Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda özel yetenekli erkek öğrencilerin, yaratıcı yazma düzeyleri kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Ayrıca resim alanında yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma düzeyleri genel yetenek alanındakilerden daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, cinsiyetin ve yetenek alanının özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma düzeyleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı yazma, özel yetenekli öğrenci, bilim ve sanat merkezi.

Abstract
In this study, it is aimed to compare the creative writing skills of gifted and talented students who are attending at Science and Art Center (SAC) according to the variables of gender and ability areas. This research is designed as a causal-comparative study. The study group consisted of 85 students who were gifted and talented in the fields of painting, music, and general ability. The data were collected by using the Creative Writing Scale (CWS) Rubric. Writings of gifted and talented students were evaluated by an expert in the field of writing by using CWS Rubric. The data were analyzed by using independent t-test and Kruskal Wallis-H test. The result of the research indicated that male gifted and talented students had significantly higher creative writing skills than female students. In addition, students with painting skills had higher creative writing skills than students with general ability. These findings suggest that gifted students’ gender and their ability areas have an impact on their creative writing skills.

Keywords
Creative writing, gifted, talented, science and art center.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri