• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ARAPÇA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ANLAM AKTARMASI YOLUYLA OLUŞMUŞ BİTKİ ADLARI
(IN THE CONTEXT OF TURKISH ARABIC RELATIONS PLANT NAMES FORMED BY MEANS OF MEANING TRANSITION )

Yazar : Ali Kemal ŞAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 572-588
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4727


Özet
Bitki adları, sergiledikleri anlamsal çeşitlilik sebebiyle birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bu sebeple bitki adları üzerine de pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların önemli bir kısmı söz konusu adların yapısı ve kökeniyle ilgilidir. Oysa tarih boyunca başta tıp ve eczacılık olmak üzere çok farklı alanda kullanılan bitkilerin pek çok dilde aynı şekilde adlandırıldığı bilinmektedir. Tesadüf olamayacak kadar çok bitki adında görülen bu benzerlikler büyük oranda tercümeler vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Türk diliyle yazılmış tarihî tıp ve eczacılık eserlerinin önemli bir kısmının Arapçadan tercüme edildiği göz önüne alındığında Arapça ve Türkçe bitki adlarının, anlam yönünden benzerlikler göstermesi doğaldır. Bu çalışmada Türkçe ve Arapçada anlam yönünden paralellik gösteren, yani anlam aktarması yoluyla oluşmuş bitki adları tespit edilmiş ve oluşum şekillerine göre üç başlık altında sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe-Arapça ilişkileri, söz yapımı, anlam aktarması, bitki adları.

Abstract
Plant names, due to semantic diversity they include, attracted attentions many researchers. For this reason, many scientific studies were done about plant names. An important part of these studies are about the structures and origins of the words mentioned. However, it is known that plants used in many areas especially in medicine and pharmacy were named likewise in many languages. These similarities seen in so many plant names that cannot be coincidental came up mostly through interpretations. Considering that a significant part of historical medicine and pharmacy works written in Turkish language is interpreted from Arabic, it is natural that the plant names in Arabic and Turkish show similarities in terms of meaning. In this study, the names of plants which are parallel in meaning in terms of meaning in Turkish and Arabic, that is, formed by means of meaning transfer have been identified and are listed under three titles according to their formation.

Keywords
Turkish-Arabic relations, word formation, meaning transfer, plant names.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri