• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SAVAŞ ALANLARI TURİZMİNİN BİR ÇEKİCİLİĞİ OLARAK ANTEP SAVUNMASI MİRASI: POTANSİYELİ VE GAZİANTEP TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE COĞRAFİ BİR DEĞERLENDİRME
(THE ANTEP DEFENCE HERITAGE AS AN ATTRACTION OF BATTLEFIELD TOURISM: A GEOGRAPHICAL EVALUATION IN TERMS OF ITS POTENTIAL AND TOURISM IN GAZİANTEP )

Yazar : Erol UZUN   - Serhat ZAMAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 919-940
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4738


Özet
Tarih boyunca Anadolu topraklarında gerçekleşmiş olan Truva Savaşı, Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi önemli birçok savaştan dolayı, Türkiye’nin savaş alanları turizmi kapsamında değerlendirebileceği zengin bir mirası bulunmaktadır. Türkiye’deki bu mirasın turizme açılması, turizm geliri elde etmenin haricinde, kültürel mirasın korunması, toplumsal bellek ve ulusal kimliğin gelişimi bağlamında değer taşımaktadır. Bu bilinç doğrultusunda sürdürülen çalışmada, Gaziantep ilinin turizm alanındaki özgün ve üstün yönlerinden birini oluşturan Antep Savunması’na ait mirasın ön plana çıkarılması ve turizm potansiyelinin belirlenmesi yoluyla ilde turizmin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Turizm mirasının ve potansiyelinin tespiti aşamasında turizm alanında faaliyet gösteren bazı kurumlara ait sayısal verilere ve tarihî kaynaklara başvurulmuş, savaş alanlarının dağılışını harita üzerine aktarmada Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gaziantep, Antep Savunması, savaş alanları, turizm coğrafyası.

Abstract
Due to many important battles that occurred in Anatolian territories throughout the history such as Trojan War, Malazgirt War, Dardanelles War, and Independence War, Turkey has a rich heritage of battlefields that could be utilized within the context of battlefield tourism. When this heritage is offered to tourism, it will carry value within the context of protection of cultural heritage and development of social memory and national identity apart from generating tourism revenue. The study which is carried out in line with this awareness aims at featuring the heritage belonging to Antep Defense which makes up one of the unique and outstanding aspects of Gaziantep in the field of tourism and making contribution to the development of tourism in the city by determining its tourism potential. During the stage of determining heritage tourism and tourism potential, numerical data belonging to some organizations working in the field of tourism and historical sources were referred and also Geographic Information System was used for transferring the distribution of battlefields on the map.

Keywords
Gaziantep, Antep Defense, battlefield, tourism geography.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri