• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GÖÇ OLGUSU, MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU SÜRECİ
(THE MIGRATION PHENOMENON, THE EDUCATION OF REFUGEE CHILDREN AND THE INTEGRATION PROCESS OF SYRIAN REFUGEE CHILDREN TO THE TURKISH EDUCATION SYSTEM )

Yazar : Harun ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 377-394
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4745


Özet
Türk milleti yaşadığı tarihî tecrübe itibarı ile göç kavramına aşina bir millettir. 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaşın ardından Türkiye Cumhuriyeti gündeminin öncelikli gündem konularından birisi de “göç” ve “mülteci” konuları olmuştur. Bu araştırmada, göç ile birlikte ortaya çıkan mültecilik, mülteci çocuklar kavramı, Suriyeli mülteci çocuklara Türkçe öğretimi ve mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci incelenmiştir. Bu amaçla, “göç” olgusu ve uzanımındaki adlandırmaların kavram analizleri gerçekleştirilerek Suriyeli mülteci çocuklar örneği üzerinden söz konusu kavramların etkileri gözlemlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bunların Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu ne ölçüde etkilediği saptanmaya çalışılarak bu kapsamda karşılaşılması muhtemel sorunların da çerçevesi çizilmiştir. Araştırmada, mülteci çocuklara Türkçe öğretme faaliyetlerinde yaşanan güçlükler de saptanmış ve bunların nasıl giderilebileceğinin değerlendirmesi yapılmıştır. Belirlenen bu güçlüklerin giderilebilmesi için mülteci çocuklara yönelik geliştirilen evrensel eğitim stratejileri tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Göç, eğitim, Suriyeli mülteci çocuklar, Türkçe öğretimi.

Abstract
The Turkish nation is a nation familiar with the migration concept as a result of its historical experience. After the civil war in Syria started in 2011, one of the primary agenda topics of the Turkish Republic’s agenda was “migration” and “refugee” issues. In this research, the concept of refugee, refugee children, Turkish teaching to Syrian refugee children, and the integration process of refugee children into the Turkish education system were examined. For this purpose, by analyzing the concept of “immigration” and the naming in its extension, the effects of these concepts were tried to be observed through the example of Syrian refugee children. In addition, by trying to determine to what extent these effects affect the integration of Syrian refugee children into the Turkish education system, possible problems to be encountered in this context are also framed. In the study, the difficulties experienced in teaching Turkish to refugee children were also identified and an evaluation of how these could be overcome was made. In order to overcome these difficulties, universal education strategies developed for refugee children are introduced.

Keywords
Migration, education, Syrian refugee children, Turkish education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri