• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

THE ROLE OF BILINGUALISM IN ACQUIRING A FOREIGN LANGUAGE
(YABANCI DİL EDİNİMİNDE ÇİFT DİLLİLİĞİN ROLÜ )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1209-1215
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4748


Özet
The present study emphasizes the role of bilingualism in foreign language learning by investigating the acquisition of English as a third language of Turkish bilingual university students with Arabian origins. This study is based on a phenomenologic research design which is a qualitative research methodology, within the interpretive research paradigm, that inquires the qualitatively diverse ways in which people experience something. The data of the study were gathered through a semi-structured interview developed by the researcher and content analysis technique was utilized to analyze the collected data. The results of the study suggest that being already proficient in both Turkish and Arabic languages facilitates the acquisition of a third language and the already possessed languages provide an advantage in acquiring a new language.

Anahtar Kelimeler
Acquisition, foreign language acquisition, bilingualism, English as a 3rd language.

Abstract
Bu çalışma, iki dilli olan Arap kökenli Türk üniversite öğrencilerinin üçüncü dil olarak İngilizce edinimini araştırarak iki dilliliğin yabancı dil edinimindeki rolünü vurgulamaktadır. Farklı bakış açılarını irdeleyerek olgu, olay ve kavramlara yeni bakış açıları getiren yorumlamaya dayalı yaklaşım modellerinden fenomenolojik araştırma desenine dayalı bu çalışma niteliksel bağlamda katılımcıların olayla ilgili tecrübelerini incelemektedir. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat soruları aracılığıyla çalışmanın verileri toplanıp içerik analizi tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular Arapça ve Türkçe dillerinde yetkin olmanın yeni bir yabancı dil edinimini kolaylaştırdığını ve sahip olunan dillerin sıfırdan edinilen dilin ediniminde avantaj olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords
Dil edinimi, yabancı dil edinimi, çift dillilik, üçüncü dil olarak İngilizce.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri