• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALGILARI
(THE PERCEPTION OF SELF-EFFICIENCY IN TURKISH LESSON OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Aslı MADEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1136-1150
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4763


Özet
Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik öz yeterlik algılarının tespit edilmesi ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen çalışmanın örneklemi, Giresun il merkezindeki bir ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 249 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, Durukan ve Maden (2012) tarafından geliştirilmiş olan Türkçe Dersi Öz Yeterlik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Öz yeterlik algısı ortalamalarının çözümlenmesinde aritmetik ortalama; cinsiyet değişkeni için t testi ve sınıf düzeyi değişkenini test etmek için ise tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi öz yeterlik algılarının (genellikle ve her zaman gibi) iyi düzeyde olmadığı, Kararsızıma dolayısıyla belirsizlik taşıyan bir aralığa denk geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin erkeklere göre öz yeterliklerinin daha yüksek olmasına rağmen aralarındaki farkın değişiklik oluşturacak düzeyde olmadığı, sınıf düzeyinin ise öz yeterlik algısı üzerinde etkili bir değişken olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, öz yeterlik, algı, ortaokul, öğrenci.

Abstract
The aim of the research is to determine the self-efficacy perceptions of secondary school students towards Turkish lesson and to evaluate self-efficacy perceptions in terms of gender and grade level variables. This research has aimed to reveal an existing situation was conducted according to the survey model. The sample of the study has consisted of 249 students studying (in 5-8 grades) at a secondary school in Giresun city center. The data are collected with the Turkish Self-Efficacy Perception Scale developed by Durukan and Maden (2012). In the analysis of the obtained data, the arithmetic means in the analysis of the self-efficacy averages; t test is used for gender variable and one-way analysis of variance is used to test the grade level variable. At the end of the research, it has been found that middle school students' perceptions of Turkish self-efficacy (generally and always) are not at a good level and corresponded to an indecisive and therefore uncertain range. In addition, Although the female students' self-efficacy is higher than the boys, the difference between them is not at a level that can make a difference and the grade level and is an effective variable on self-efficacy perception.

Keywords
Turkish lesson, self-efficacy, perception, secondary school, student.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri