• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇOCUK KİTAPLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE KİTAP İNCELEMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN INVESTIGATION OF CHILDREN’S BOOKS THROUGH PRE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS AND BOOK REVIEWS )

Yazar : Atiye ADAK ÖZDEMİR   - Burcu ÖZDEMİR BECEREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1216-1242
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4764


Özet
Bu araştırmanın amacı çocuk kitaplarının (yazar, kitap seçimi ve okuma etkinliklerini planlama) değerlendirilmesidir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale ilinde Millî Eğitime bağlı anaokullarında görev yapmakta olan 145 okul öncesi öğretmeni ve 12 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen kitaplardan elde edilen bulgular resimli çocuk kitaplarında yer alan dil ve anlatım özellikleri, görseller ve kitapta sunulan problem ve çözüm durumlarının yazarlara göre değiştiğini ortaya koymaktadır. Öğretmen görüşleri değerlendirildiğinde Eric Carle, Feridun Oral ve Sara Şahinkanat’ın okul öncesi öğretmenleri tarafından en çok bilinen çocuk kitabı yazarları olduğu, ancak genel olarak değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitabı yazarları konusunda bilgilerinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sonuçlar öğretmenlerin çocuk kitabı seçimlerinde yazarlardan çok kitapların içeriğini ve eğitici ve öğretici olma özelliklerini dikkate aldıklarını ve öğretmenlerin çoğunun sınıflarında okuma etkinliklerini düzenli bir biçimde gerçekleştirmediklerini (haftada bir gün, her gün vb.) ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi, çocuk edebiyatı, resimli çocuk kitabı, çocuk kitabı yazarı.

Abstract
The purpose of this research is to evaluate children's books used in pre-schools regarding their authors, how they are selected and how reading activities are planned. Document analysis and interview techniques were used to collect the data. The sample of the study consists of 145 pre-school teachers working in kindergartens affiliated to Directorate of National Education in Çanakkale Province and 12 children’s picture books. The data obtained in the study were evaluated by content analysis and descriptive analysis techniques. Findings obtained from the books examined within the scope of the research reveal that language and expression features, visual items in the books and problem and solution situations presented in the books vary according to the authors. Findings from interviews with teachers present that Eric Carle, Feridun Oral and Sara Şahinkanat are the most well-known children's book authors by preschool teachers. However, when the findings are evaluated together, it is understood that preschool teachers have limited knowledge of the authors of children's books. In addition, the results reveal that teachers consider the content of the books and their educational and instructive features rather than the authors in the selection of children's books. Another remarkable finding that emerged in the research is that most of the preschool teachers in the study do not perform reading activities regularly in their classrooms.

Keywords
Preschool, children’s literature, picture book, children’s book author.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri