• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SERBEST OKUMA DURUMLARI
(FREE-READING STATUS OF INTERNATIONAL STUDENTS )

Yazar : Alpaslan OKUR   - Latif YARDIM - Neslihan YÜCELŞEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1180-1192
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4776


Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrencilerin okuma alışkanlıkları; seçilen okuma materyalinin türü, okuma yapılan konular, okuma için ayrılan süre gibi değişkenler açısından değerlendirilerek serbest okuma durumları hakkında fikir sahibi olmak amaçlanmıştır. Çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışmada elde edilen veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören dokuz yabancı uyruklu öğrenci ile aynı yıl İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören on bir yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin serbest okuma için materyal seçme konusunda zorlandıkları, basılı materyal okumak yerine ekran okumayı tercih ettikleri, sınıf düzeyleri arttıkça serbest okumaya ayırdıkları sürenin azaldığı gibi bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma eğitimi, serbest okuma, uluslararası öğrenciler.

Abstract
In this study, it is aimed to have ideas about free-reading states of international students who are having their university educations in Turkey by evaluating the terms like the type of the reading material chosen and topics read and time designated to reading. The study is a qualitative research. The data was obtained by interviewing technique. The study group consists of nine foreign students studying in Sakarya University during academic year of 2016-2017 along with eleven other students studying in Istanbul University the same year. At the end of the study it was revealed that they have difficulty in choosing material for free-reading, that they prefer screen-reading instead of published materials and that the time designated to free-reading decreases when their class levels increases.

Keywords
Reading education, free reading, international students.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri