• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARİHİ BELLİ OLMAYAN ESKİ ANADOLU TÜRÇESİ METİNLERİNİN TARİHLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR KISTAS: “et-/it-” ve “kıl-” Fiillerinin Kullanım Sıklığı
(A NEW BENCHMARK ON THE DATING OF OLD ANATOLIAN TURKISH TEXT UNCERTAIN DATING Usage Frequency of “et-/it-” and “kıl-” Verbs )

Yazar : Gökhan ÖLKER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 546-563
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.478


Özet
Eski Oğuz Türkçesi metinleri incelenirken “et-/it-” ve “kıl-” fiilleri, kullanım sıklığı bakımından her eserde farklılık gösterse de daima yan yana kullanılmış ve çoğu zaman birbirinin yerine tercih edilmiş fiiller olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Daima yan yana gördüğümüz Oğuzlara ait “et-/it-” fiiliyle diğer Türklere ait “kıl-” fiilinin eserlerdeki kullanım sıklığı, tarihi süreç içerisinde nasıl bir seyir izlemiştir? Bu kullanım sıklığı yazardan yazara veya eserden esere değişen rastlantısal bir olgu mudur yoksa kendi içerisinde bir sistematiği var mıdır? Eğer kendi içinde bir sistematiği varsa bunun sebepleri ne olabilir? Bu çalışmada yukarıdaki sorulara cevap aranacak ve “et-/it-” ve “kıl-” fiillerinin kullanım sıklığının telif veya istinsah tarihi belli olmayan Eski Anadolu Türkçesi eserlerinin tarihlendirilmesinde bir ölçü olup olmayacağı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Eski Anadolu Türkçesi, eserlerin tarihlendirilmesi, Oğuzca, “et-/it-” ve “kıl-” fiilleri, kullanım sıklığı

Abstract
While examining of Old Oghuz Turkish Texts, “et-/it-” and “kıl-” verbs are encountering always have been used together despite have been differ from each work in terms of usage frequency and prefer interchange together many time. How gone on the usage frequency of “et-/it-” verb belongs to Oghuz and “kıl-” verb belongs to other Turks ever since we saw together in works in the historical period? Is this usage frequency a randomly phenomenon ranging from author to author or work to work otherwise is there a systematic in itself? If there is a systematic in itself, what could be reasons of this? İn this study, it will be sought to answer the above questions and will be discussed that usage frequency of “et-/it-” and “kıl-” verbs will be beachmark or not on the datıng of Old Anatolian Turkish text uncertain writing or copied dating.

Keywords
Old Anatolian Turkish, dating of works, Oghuz Turkish, “et-/it-” and “kıl-” verbs, usage frequency

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri