• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİSİ PERSPEKTİFİNDEN DIŞ MEKÂN OYUN ALANLARI
(OUTDOOR PLAYGROUNDS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1273-1287
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4785


Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarındaki dış mekân oyun alanlarının incelenmesidir. Bu amaçla, okul öncesi öğretmenleri ve okul yöneticilerinin okullarındaki oyun alanlarına ilişkin görüşlerinden hareketle okul dış mekân oyun alanları (okul bahçesi) incelenmiştir. Nitel yöntemde durum çalışması deseninde tasarlanan araştırma, Muş il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 24 okul öncesi öğretmeni ve 6 okul yöneticisi olmak üzere toplamda 30 katılımcı oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca okul dış mekân fotoğrafları ile araştırma verileri desteklenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; dış mekân oyun alanlarının çocuklar için önemi ile ilgili olarak; öğretmen ve okul yöneticilerinin çocukların gelişimlerini desteklediği yönünde hem fikir oldukları belirlenmiştir. Okul bahçelerinin çocuklara uygunluğu noktasında; öğretmenlerin genellikle, okul bahçelerinin çocuklar için yeterli olmadığını düşünmekte oldukları ve bu yetersizliğin sebeplerini; alanın geniş olmaması, oyun alanının olmaması, güvenli olmaması ve yeşil alan yetersizliği olarak açıkladıkları görülmüştür. Öğretmenlerin aksine okul yöneticilerinin ise okul dış mekan oyun alanlarının çocuklar için yeterli olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Nasıl bir okul bahçesi hayal ettikleri ile ilgili olarak öğretmenlerin, daha çok çeşitli oyun türlerine ait alanların olduğu, doğal yaşama uygun koşullar sunan ve yeşil alanlardan oluşan bir okul bahçesi hayal ettikleri; okul yöneticilerinin ise; yeşil alanlardan oluşan, güvenilir ve eğlenceli bir bahçe hayal ettikleri görülmüştür

Anahtar Kelimeler
Oyun alanları, anaokulu, okul bahçesi, okul öncesi öğretmeni, okul yöneticisi.

Abstract
The aim of this study is to investigate the outdoor playgrounds in preschool education institutions. For this purpose, school outdoor playgrounds (school playground) were examined based on the opinions of preschool teachers and school administrators about playgrounds in their schools. The study, which was designed in the qualitative method in the case study design, was conducted in kindergartens of the Ministry of National Education in the city center of Muş. The study group consisted of 30 preschool teachers and 24 preschool teachers and 6 school administrators. Research data were obtained through semi-structured interviews. In addition, school outdoor photographs and research data were supported. The data obtained were subjected to content analysis. As a result of the research; regarding the importance of outdoor playgrounds for children; teachers and school administrators agree that they support the development of children. School gardens are suitable for children; the high percentage of teachers think that school gardens are not sufficient for children and the reasons for this inadequacy; the lack of playgrounds, the lack of safe spaces and the lack of green spaces. Unlike the teachers, it was found out that school administrators think that the outdoor playgrounds are sufficient for children. Regarding how they dream of a schoolyard, the teachers dreamed of a school garden consisting of green spaces, where there are areas of various kinds of play, providing conditions suitable for natural life; school administrators; it is seen that they dream of a reliable and fun garden consisting of green areas.

Keywords
Playgrounds, kindergarten, playground, preschool teachers, school administrator.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri