• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SOKAKTAKİ ADAM ROMANINDAKİ ANLATICILARIN KULLANDIĞI SÖZCÜK KADROSUNUN SIKLIK VE DAĞILIMININ BİLGİSAYARLI İNCELEMESİ
(THE COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE FREQUENCY AND DISPERSION OF THE VOCABULARY USED BY THE NARRRATORS IN THE NOVEL SOKAKTAKİ ADAM )

Yazar : Cengiz DEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1018-1032
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4816


Özet
Bilgisayarlı nicel metin incelemesi, okuma yoluyla elde edemeyeceğimiz verilere ve sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Bilgisayar yardımıyla dilsel birimlerin sıklığı ve dağılımı ölçülür, dahası, çeşitli karşılaştırma ve istatistiksel incelemeler yapılır. Attilâ İlhan’ın Sokaktaki Adam adlı romanı 22 bölümden oluşur ve her bir bölüm dönüşümlü olarak 7 ayrı anlatıcı tarafından anlatılır. Farklı sosyal çevrelerden gelen bu anlatıcıların her biri için ayrı bir bireysel dilin gerekliliği ortaya çıkar. Bu çalışmada, anlatıcıların bireysel diline ait özellikleri ortaya çıkarmak için, anlatıcılara ait sözcük sıklık listesi, sözcük bulutları ve sözcük dağılım grafikleri çıkarılmış; sözcük uzunluğu, sözcük yoğunluğu ve tümce uzunluğu hesaplanmıştır. Bu çalışmanın amacı bilgisayar desteği ile metin incelemesinin üslup çalışmalarına ne derece katkısı olabileceğini göstermektir.

Anahtar Kelimeler
Sokaktaki Adam, anlatıcı, bireysel dil, sözcük sıklığı.

Abstract
A computer-assisted quantitative text analysis enables us to reach the data and results that cannot be reached through reading. The frequency and dispersion of linguistic units are measured, moreover, various comparisons and statistical analyses can be made with computers. The novel Sokaktaki Adam by Attilâ İlhan has 22 chapters and each chapter is narrated sequentially by a narrator who comes from a different social background. Therefore, it is necessary to examine an idiolect for each of these narrators who represent different social environments. In this study, to reveal the idiolectic characteristics of the narrators, word frequency lists, word clouds and word dispersion plots were generated; word length, word density and sentence length were calculated. The objective of this study is to see, to what extent, the contribution to the stylistic studies.

Keywords
Sokaktaki Adam, narrator, idiolect, word frequency.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri