• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARI
(WRITING ANXIETIES OF PEOPLE WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Sedat MADEN  Ömür DİNCEL, Aslı MADEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 748-769
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.488


Özet
Temel dil becerilerinden birisi olan yazma becerisinin önemini “Söz uçar, yazı kalır.” atasözü en güzel şekilde ifade etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere yazma becerisi kazandırma söz konusu olduğunda, bu becerinin hedef dilde planlanması ve alışkanlık hâline dönüştürülmesi zahmetli ve zor olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yazma kaygılarını cinsiyet, uyruk, öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul, bildiği diğer yabancı diller, Türkçeyi öğrenme amacı, Türkçe düzeyi, okuma alışkanlığı gibi değişkenler ışığında ele almak ve bu değişkenler açısından öğrencilerin yazma kaygıları arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesinin değişik bölümlerinde öğrenim gören 172 yabancı uyruklu öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışma, tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından yabancı uyruklu öğrencilerin yazma kaygılarının tespitine yönelik geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yazarken çoğunlukla kaygılandıkları, kaygı düzeylerinin uyruk, alfabe farkı, okuma alışkanlığı gibi etkenlere bağlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazma kaygısı

Abstract
The Latin proverb “verba volant scripta manent” meaning “spoken words fly away, written words remain” best shows the importance of writing skill which is one of the basic language skills. When it comes to writing skills of foreign students, making plans in target language in regards to this skill and develop a habit of writing are more difficult and exhausting compared to those for native speakers of a language. The aim of the study is to investigate writing anxieties of foreign students in Turkish universities according to such variables; “their gender, nationality, academic department, other foreign language they speak, their aim of learning Turkish, their level of Turkish and their reading habits and to explore whether there are any significant differences between the students’ writing anxieties with respect to these variables. For the study, 172 foreign students who study in different departments of Giresun University in 2014-2015 education year participated. The study is a survey type research study. The data was gathered through “Writing Anxiety Scale” which was created by the researchers in order to determine writing anxieties of foreign students. It was found that foreign students usually felt anxiety about writing in Turkish and their level of anxiety differentiated according to such variables; nationality, alphabet of their native language and their reading habits.

Keywords
Foreign students, Teaching Turkish, writing skill, writing anxiety

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri