• Hızlı Erişim

DEDE KORKUT’TA İKİ YAZIM YANLIŞI İLE İLGİLİ İKİ TAMİR TEKLİFİ
(TWO REPAIR PROPOSALS ON TWO MISSPELLINGS IN DEDE KORKUT )

Yazar : Sadettin ÖZÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 521-525
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.492


Özet
Filoloji ile uğraşan araştırmacının işi, metnin diline ait bilinmezlerini satır aralarından anlayarak çözmek ve ortaya çıkarmaktır. Çünkü dil zamanın akışıyla birlikte kullandığı bir takım kelimeleri, deyimleri, söz kalıplarını geçmişte bırakır ve bunların yerine yenilerini kullanarak yoluna devam eder. Böylece dilin belli bir dönemde kullandığı kelimeler, deyimler, söz kalıpları, yazılı metinlerde kalır. Ancak bir tarihî metnin sorunu bununla sınırlı değildir. Metindeki yazım yanlışları araştırmacının yanlış okumasına sebep olabilir. Bu nedenle araştırmacının metnin neresinde hangi konuların anlatıldığını, yani bağlamı iyi bilmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta ise araştırmacının hangi kelimelerin metnin neresinde ve hangi anlamda kullanılmış olduğunu bilmesi, yani eserin diline hâkim olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut, metin okuma, yanlış yazım, metin tamiri.

Abstract
The job of the researcher dealing with the philology of historical texts is to solve the unknowns of the text’s language by understanding them from between the lines and bring them to light. Because the language leaves some of the words, idioms, word patterns it uses in the past with the flow of time and proceed on its way by using new ones instead of these. Hence, words, idioms, word patterns the language used in a certain period remain in written texts. However, problems related to a historical text is not limited to this. The misspellings in the text may cause the misreading of the researcher. Therefore, the researcher has to know which topics are told in which part of the text, in other words the context, well. Another important point is the researcher’s knowledge that which words were used in which part of the text and in what meanings, in other words his/her command of the work’s language.

Keywords
Dede Korkut, text reading, misspelling, text repair.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri