• Hızlı Erişim

MAR BAYCİEV DRAMATÜRJİSİNDE MELODRAM TÜRÜNÜN POETİKASI
(POETICS OF MELODRAMAS IN MAR BAIDJIEV’S DRAMATURGY )

Yazar : Alla NAROZYA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 667-683
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.493


Özet
Makale, dram türünün poetikasını incelemeyi amaçlamaktadır. Makalenin inceleme konusu Kırgız dramaturg Mar Bayciyev’in dram olarak kaleme aldığı ama bize göre melodram olan Her Evde Bayram ve Uzun Mesafe Treni adlı eserleri oluşturmaktadır. Bayciyev’in piyesleri önemli derecede okur, araştırmacı ve rejisör algılarını zenginleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tür, tarz (genre için), dram, melodram, teatrallık, entrika, peripeteia, hikâyesi, duygusallık, duyuşsal sözlüğü.

Abstract
The article studies the poetics of the genre (the genre form) in a dramatic kind of literature. The subject of the scientific analysis are plays of a famous Kyrgyz playwright Mar Baidjiev Holiday in every home and Long-distance train, which are posited as dramas by the writer, but according to the author of the article, they are considered to be melodramas. Reading Baidjiev’s plays through the prism of melodrama significantly enriches their perception as a reader, researcher, and stage director.

Keywords
Genre (genre form), drama, melodrama, theatricality, intrigue, peripeteia, storyline, emotionality,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri