• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMDAKİ KADIN ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR NİTEL ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
(ATTITUDES AND COMMENTS OF UNDERGRADUATE STUDENTS, WHO PARTICIPATED IN ERASMUS EXCHANGE PROGRAM, TOWARDS THE PERCEPTION OF WOMEN IN THE SOCIETY: A QUALITATIVE RESEARCH )

Yazar : Bekir GÜZEL  Ozan SELCİK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 800-813
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.502


Özet
Toplumlardaki kadın algıları çeşitli sosyal, kültürel, dini, siyasi ve ekonomik değişkenlere bağlı olarak faklılaşmaktadır. Buradan hareketle çalışmamızda Erasmus Değişim Programına katılan lisans öğrencilerinin hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki kadın algısına yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak Türkiye’de Kadın ve Avrupa’da Kadın başlıkları altında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Böylece hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki mevcut durum ortaya konulmuştur. Çalışmada yöntem olarak sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması (case study) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Erasmus Değişim Programına katılan 10 lisans öğrencisi ile görüşme yapılmıştır. Katılımcıların cinsiyet dağılımı 6 kız ve 4 erkek öğrenci şeklindedir. Veri toplama sürecinde ilk olarak Erasmus Değişim Programına katılmış 1 kız ve 1 erkek öğrenci ile ön görüşme yapılarak araştırmada kullanılacak açık uçlu sorular belirlenmiştir. Öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında elde edilen ses kayıtları içerik analizi yapılmak üzere çözümlenmiştir. İçerik analiz sonucunda elde edilen bulgular üç ana tema altında toplanmıştır. Öğrencilerin sosyokültürel yapıları, Değişim öğrencileri gözünden Türkiye’de kadın algısı ve Değişim öğrencileri gözünden Avrupa’da kadın algısı.

Anahtar Kelimeler
Erasmus Değişim Programı, toplum, kadın, algı, Türkiye, Avrupa

Abstract
The perception of women in the society differs depending on various social, cultural, religious, political and economical factors. The aim of this study is to ascertain perspectives of undergraduate students, who participated in Erasmus Exchange Program, towards the perception of women both in Turkey and Europe. Firstly, general assessment is made under the titles of ‘Women in Turkey’ and ‘Women in Europe’. So, the current state in Turkey and Europe is presented. One of the qualitative research methods and being extensively used in social sciences, ‘Case Study’ method is applied for this study. Ten undergraduate students participated in Erasmus Exchange Program from Recep Tayyip Erdogan University are interviewed within the study. Participants are comprised of six females and four males. During data collection period, a pre-interview is conducted with 1 female and 1 male student in order to design open-ended questions for the study. After interviews with students, voice records are resolved for content analysis. As a result of content analysis, findings are designated under three themes: Sociocultural Background of the Students, The Perception of Women Through Exchange Students’ Eyes, The Perception of Women Through Exchange Students’ Eyes…

Keywords
Erasmus Exchange Program, society, women, the perception, Turkey, Europe

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri