• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Problems Encountered in Turkish Teaching for Foreigners in Terms of Related Literature )

Yazar : Onur ER  Nurşat BİÇER, Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2
Sayfa : 51-69
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.51


Özet
Bu araştırmanın temel amacı yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunları ilgili alan yazını doğrultusunda değerlendirmektir. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak hazırlanmış 34 makale incelenmiştir. Betimsel nitelikli bu araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle de analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda makalelerin genellikle betimsel ve teorik çalışmaya göre desenlendiği görülmüştür. Makaleler çoğunlukla belirli bir veri toplama yöntemine göre hazırlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Dil, dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi

Abstract
The main objective of this research is to evaluate problems in Turkish teaching for foreigners in accordance related literature. In this context, 34 articles was investigated. In this descriptive research, data were collected with the document analysis method and the collected data were analyzed with the content analysis method. As a result of research, it was see that articles usually were designed as descriptive and theoretical study. Articles mostly weren’t prepared according to certain a data collection method. In the investigated articles, they were seen which in terms of course teaching material deficiencies, lack of teaching program, to be unallocated Turkish teaching different departments, deficiencies in terms of technological, lack of resources utilized in Turkish teaching as a foreign language, deficiencies in the context of education and teaching environment, difficulties in terms of used methods and techniques, difference in the alphabet, in undergraduate and graduate level academic staff and the problems caused by Turkish teaching institutions.

Keywords
Language, language teaching, Turkish teaching for foreigners

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri