• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE FIRST PERIOD OF CHILDREN'S BOOKS POETRY IN TERMS OF THEIR TYPES AND FORMS )

Yazar : Yelda KÖKÇÜ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1616-1638
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.510


Özet
Çocuk edebiyatı, edebiyatımız içerisinde yeni hayat bulmaya başlamış bir alandır. Muhatap olarak çocukları ve gençleri alan bu edebiyat, içerisinde şiirden romana, masaldan hikâyeye kadar birden çok edebî türü barındırır. Söz konusu türlerden biri olan çocuk şiirleri, çocukların sahip olduğu farklı bakış açısı, ilgi ve isteklerinden dolayı çocuk edebiyatının en incelikli ve özen isteyen türüdür. Edebiyatımızda, “çocuklar için şiir denemeleri” sayılabilecek ilk örnekler Tanzimat Edebiyatıyla başlamış, özellikle 1900’lü yılların başından itibaren ise İbrahim Alâeddin Gövsa, Ali Ulvi Elöve, Tevfik Fikret, Ali Ekrem Bolayır ve İbrahim Aşkî (Tanık) gibi sanatçılar tarafından önemli eserler ortaya konulmuştur. Bu makalede, ilk dönem çocuk şiir kitaplarının biçim ve içerik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Çocuk Şiirleri (İbrahim Alâeddin Gövsa), Şermin (Tevfik Fikret), Çocukların Şiir Defteri (İbrahim Aşkî), Çocuklarımıza Neşideler (Ali Ulvi Elöve) ve Şiir Demeti (Ali Ekrem Bolayır) adlı eserler seçilmiştir. Bu kitaplar, doküman incelemesi tekniği ile içerik ve biçim açısından incelenmiştir. Verileri analiz etme aşamasında, kitaplarda tercih edilen nazım biçimlerinin ve işlenen konuların kullanım sıklıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk şiirleri, tür, biçim, içerik, karşılaştırma.

Abstract
Children's literature is a new area began to find space in our literature. Children and young people in this area counter parts literature,in poetry to novels,tales from the fable is up to host multiplelite rary genre. Said one of the types of nursery rhymes, different perspective to have children, because of their interest and desire is the type who wants the most sophisticated and care of children's literature. In our literature, "poems for children" first examples of what can be considered to have begun with theTanzimat Literature, especially since the beginning of the 1900s, important works by artists like İbrahim Alâeddin Gövsa, Ali Ulvi Elöve, Tevfik Fikret, Ali Ekrem Bolayır ve İbrahim Aşkî (Tanık) have been revealed. In this article, we aimed to compare in terms of children's early poetry book genres and styles. The names of the artists mentioned above to achieve this goal which can be selected such that Çocuk Şiirleri (İbrahim Alâeddin Gövsa), Şermin (Tevfik Fikret), Çocukların Şiir Defteri (İbrahim Aşkî), Çocuklarımıza Neşideler (Ali Ulvi Elöve) ve Şiir Demeti (Ali Ekrem Bolayır). These books and document analysis techniques have been analyzed in terms of content and form.

Keywords
Children's poems, type, format, content, comparison.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri