• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BULMACA ETKİNLİKLERİNİN EŞ ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PUZZLE ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF SYNONYMS VOCABULARY TEACHING )

Yazar : İsmail ÇOBAN   - Faruk POLATCAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1151-1166
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5123


Özet
Bulmaca, kavram öğretmek veya öğrenmeyi değerlendirmek amacıyla çeşitli tarzlarda düzenlenen oyundur. Eğitimin çeşitli kademelerinde, farklı sınıf düzeylerinde her disiplinde ondan yararlanılabilir. Bu çalışma; 5., 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki bulmaca etkinliklerinin öğrencilere eş anlamlı sözcük öğretimindeki rolünün belirlenmesi amacıyla nitel araştırma türlerinden durum çalışması yöntemiyle ele alınmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında kullanılan Türkçe ders kitaplarından Anıttepe Yayınları 5. sınıf kitabındaki 5 bulmaca etkinliğinin tamamının; 6 sınıf düzeyinde Ekoyay Yayınları’na ait kitaptaki 5 bulmaca etkinliğinden sadece 1’inin; MEB Yayınları’na ait kitaptaki 6 etkinlikten ise 5’inin eş anlamlı kelime öğretimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. 7. sınıf düzeyinde kullanılan Türkçe ders kitaplarından MEB1 kitabındaki 8 etkinliğin tamamının; MEB2 kitabındaki 3 etkinliğin 2’sinin; Özgün Yayınları’nda ise 14 etkinlikten 8’inin eş anlamlı kelime öğretimi ile ilgili olduğu belirlenmiştir. 8. sınıf düzeyinde MEB Yayınları’na ait kitapta 14 etkinlikten 13’ünün bu özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. 5. sınıf ders kitabında 22; 6. Sınıf Ekoyay kitabında 5 ve MEB Yayınları’nda 32; 7. sınıf kitaplarından MEB1 kitabında 26, MEB2 kitabında 6 ve Özgün Yayınları’nda 48; 8. sınıf ders kitabında ise 56 sözcüğün bulmaca etkinliklerinde eş anlamlıları ile öğretilmek istendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eş anlamlı kelime, ders kitabı, Türkçe öğretimi.

Abstract
Puzzle is a game organized in various styles to teach concepts or evaluate learning. It can be utilized in every discipline at various levels of education and different class levels. This study was conducted to determine the role of puzzle activities in 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish Language textbooks with regards to teaching of synonymous words to students with the case study method, which is one of the qualitative research types. Among the Turkish Language textbooks used in academic year of 2019-2020, it was found out that all 5 activities in Anıttepe Publications 5th grade textbook, only 1 in 5 activities in the Ekoyay Publications 6th grade textbook and 5 in 6 activities in the MoNE Publications textbook were aimed at teaching of synonymous words. Of the Turkish textbooks used in 7th grade, all of the 8 activities in the MoNE1 book; 2 in 3 activities in the MoNE2 book; as for Özgün Publications, 8 out of 14 activities were found to be aimed at the teaching of synonymous words. In the textbook published by MoNE Publications for 8th grade level, it was determined that 13 out of 14 activities exhibited this feature. It was determined that 22 words in grade 5th grade textbook; 5 words In the 6th Grade textbook of Ekoyay and 32 in MoNE Publications's textbook; among the 7th grade books, 26 in MoNE1, 6 in MoNE2 and 48 in Özgün Publications and in the 8th grade textbook 56 words were targeted to be taught with their synonyms.

Keywords
Synonym, textbook, Turkish teaching.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri