• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TURKISH VERSION OF THE FEEDBACK ORIENTATION SCALE: INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES
(GERİ BİLDİRİM ORYANTASYON ÖLÇEĞİ: PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ )

Yazar : Aslı KARTOL   - Nihan ARSLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 321-329
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5129


Özet
The aim of the study is to examine the psychometric properties of the Feedback Orientation Scale. In the research, descriptive research method, which is one of the quantitative research methods, was used. The aim of this research is to adapt the Feedback Orientation Scale which is developed by Yang, Sin, Li, Guo and Lui (2014) to Turkish culture. The research was carried out on 219 university students. The four-dimensional model consisting of 20 items was found to be compatible in exploratory and confirmatory factor analysis. Internal consistency, item and factor analysis studies were conducted to examine the psychometric properties of the scale. As a result of reliability analysis, Cronbach Alpha coefficient for the scale was found as .90. As a result of exploratory factor analysis, Kaiser-Meyer-Olkin sample adequacy value of the scale was .89; 58% of the four-dimensional scale variance was explained. It was observed that the total correlated items of the scale varied between .39 and .68.

Anahtar Kelimeler
Feedback, scale development, validity, reliability.

Abstract
Araştırmanın amacı Geri Bildirim Oryantasyon Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı Yang Yang, Sin, Li, Guo ve Lui (2014) tarafından geliştirilen Geri Bildirim Oryantasyon Ölçeğini Türk kültürüne uyarlamaktır. Araştırma 219 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. 20 maddeden oluşan dört boyutlu model açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde uyumlu bulunmuştur. Ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla iç tutarlılık, madde ve faktör analiz çalışmaları yürütülmüştür. Güvenilirlik analizleri sonucunda ise ölçek için Cronbach Alfa katsayısı. 90 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri .89; dört boyutlu ölçek varyansının %58 sinin açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin doğrulanmış madde toplam korelasyonlarının .39 ile .68 arasında değiştiği görülmüştür.

Keywords
Geri bildirim, ölçek geliştirme, geçerlilik, güvenilirlik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri