• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GÖLGE EĞİTİM: DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
(SHADOW TRAINING: A CASE STUDY ON SUPPORT AND TRAINING COURSES )

Yazar : Yavuz ÇETİN   - Kerim GÜNDOĞDU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 255-271
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5182


Özet
Bu araştırma, Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na (DYK) yönelik okul paydaşlarının uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırma Ege Bölgesi’nde yer alan bir Anadolu lisesinde DYK’den sorumlu 1 müdür yardımcısı, 4 öğretmen ve 22 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışmasında DYK’ye yönelik paydaş deneyimleri, görüş ve önerileri görüşme ve gözlemler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Sonuç olarak katılımcılar DYK’yi faydalı, düzenli devam edildiği sürece verimli ve etkili bulmuşlardır. Ayrıca kurs saatlerinin artırılması, konu anlatımı ve soru bankası kitaplarının temin edilmesi, deneme sınavlarının düzenli gerçekleştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gölge eğitim, destekleme ve yetiştirme kursları, okul kursları, öğrenci ve öğretmen görüşleri.

Abstract
This research is a qualitative study aiming to determine the views of the stakeholders regarding the implementation of the Support and Training Courses (STC). The research was carried out with the participation of an assistant principal responsible for STC, four teachers and 22 students in an Anatolian high school in a province in the Aegean Region. In this case study, stakeholder experiences, opinions and suggestions for STC were collected through interviews and observations. The data were analyzed by descriptive analysis technique. As a result, stakeholders generally found the STC to be beneficial, efficient and effective as long as they were regularly conducted. In addition, it was specified that the course hours should be increased narrative and question bank books should be provided, the regular trial exams should be organized.

Keywords
Shadow education, support and training courses, school courses, teacher and students’ opinions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri