• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

16. YÜZYILA AİT NEVADİRÜ’T-TEVARÎH’TE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE
(ABOUT THE IDIOMS IN NEVADİRÜ’T-TEVARÎH WRITTEN IN THE 16th CENTURY )

Yazar : Ömer Anıl DÜŞMEZ   - A. Melek ÖZYETGİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 64-83
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5187


Özet
Bu çalışmada, 16. yüzyılda Mısır sahasında Abdu’s-Samed Diyārbekrį tarafından yazılmış olan Nevādirü’t-Tevārih adlı tarih kitabının 227-451. varakları arasında tespit edilen deyim söz varlığı incelenecektir. Mısır sahasında yazılmış ilk tarih kitabı olma özelliği taşıyan Nevādirü’t-Tevārih’in atasözleri ve deyimler açısından son derece zengin bir eser olması, onun dil tarihi araştırmaları için olan değerini artırmaktadır. Deyimler, dil araştırmalarında olduğu kadar kültür tarihi araştırmalarında da önemli yer tutar. Bir dilin söz varlığı içinde özellikli bir yere sahip olan, dilin ifade gücünün zenginliğini yansıtan deyimler; ait oldukları toplumların hayata bakış açılarını, duygularını, beklentilerini ve daha pek çok özelliklerini yansıtan önemli kültür mirasları arasında yer alır. Bu çalışma, söz konusu eserdeki deyim varlığını ortaya koyarken tespit edilen unsurları yapısal açıdan da incelemeyi ve araştırmacılara zengin bir dil malzemesi sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Nevadirü’t-Tevarîh, sözvarlığı, deyim.

Abstract
In this study, the existence of the idiomatic vocabulary determined between the pages 227-451 of the history book named Nevadirü’t-Tevarih, written by ?Abdu’s-samed Diyarbekri in the field of Egypt in the 16th century, will be examined. The fact that Nevadirü’t-Tevarih is a very rich book in proverbs and idioms, increases its value for language history researches. Idioms are important in cultural historical researches as well as in language researhes. Idioms, which have a special place in the vocabulary of a language and reflect the richness of language's expressive power, are among the important cultural heritages that reflect the perspectives, feelings, expectations and many other characteristics of the communities they belong to. While this study reveals the existence of the idioms in the mentioned work, it aims to examine the determined elements structurally and to provide a rich language material to the researchers.

Keywords
Nevadirü’t-Tevarîh, vocabulary, idiom.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri