• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TOPLUMSAL İLGİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPMENT OF SOCIAL INTEREST SCALE )

Yazar : Safiye SARICI BULUT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 285-303
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5190


Özet
Bu çalışmayla bireylerin gelişimsel ve ruh sağlığı açısından önemli bir kavram olan toplumsal ilgilerini belirlemeye yönelik ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 5’li likert türünden 46 maddeden oluşan ölçeğe geçerlik kanıtı amacıyla açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 4 faktörlü ve 46 maddeden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Uzman görüşleri ve alan yazın doğrultusunda oluşturulan ölçeğin birinci faktörü 13 maddeden oluşan “Toplumsal Düzen Eğilimi”, 12 maddeden oluşan ikinci faktörü “Toplumla Özdeşleşme”, 9 maddeden oluşan üçüncü faktörü “Toplumsal Duyarlılık” ve 12 maddeden oluşan dördüncü faktörü “Toplumsal Etkileşim” olarak isimlendirilmiştir. Ölçek toplam varyansın %39.3’ünü açıklamaktadır. DFA dan elde edilen sonuçlara göre modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Ölçeğin genelinin ve alt boyutlarının güvenirliği için ise Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin geneline yönelik güvenirlik katsayısı 0.92 olarak belirlenmiş olup, her bir alt boyuta ilişkin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0.81, 0.83, 0.84, 0. 82 olarak bulunmuştur. Genel olarak çalışmadan elde edilen bulgulara göre 4 faktörlü yapıdan oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal ilgi, ölçek geliştirme, Adler, üniversite öğrencisi.

Abstract
With this study it was aimed to develop a scale for determining the social interest of individuals, which is an important concept in terms of developmental and mental health of individuals. In the study the exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analyses were used to prove the validity of the five-point likert scale, which comprises 46 items. As a result of the exploratory factor analysis, a structure comprising four factors and 46 items, was obtained. In the scale which was developed in line with expert opinions and the literature, the first factor comprising 13 items was named “Social Order Tendency”; the second factor comprising 12 items “Identification with Society”; the third factor comprising nine items “Social Sensitivity”; and the fourth factor comprising 12 items “Social Interaction”. The scale explains 39.3% of the total variance. According to the results obtained from the CFA, it is possible to state that the model shows a good compatibility. The Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was calculated for the reliability of the total scale and lower dimensions. The reliability coefficient for the total scale was found to be 0.92, while the reliability coefficients for each lower dimension were respectively found to be 0.81, 0.83, 0.84 and 0.82. According to the findings acquired from the study, it is possible to state that the scale comprising of a four-factor structure, is valid and reliable in general.

Keywords
Social interest, scale development, Adler, university student.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri