• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

COMPARATIVE LITERATURE AT UNIVERSITIES IN TURKEY: THEORY, APPLICATION, DEVELOPMENT AND TRENDS
(TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT: KURAM, UYGULAMA, GELİŞİM VE YÖNELİMLER )

Yazar : Elmas ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 124-138
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5192


Özet
In Turkey both the theoretical and practical several studies have been done in the context of the definition, nature and methods of comparative literature; however, most of the studies are far from understanding the comparative literature. It is a fact that the discipline comparative literature compares "what, how, why" has not been fully understand, and that the definitions, scopes and methods of comparative literature lead to confusions, misunderstandings, misperceptions or wrong approaches when literary studies in Turkish are reviewed. In this respect, this study deals with the present state of comparative literature studies at Turkish universities related to the theory, perception and application of comparative literature scholarship in Turkey and focuses on significant mistakes made in the theory and practice related to the comparative literature whose main function is to examine at least two different nations' literatures, interactions between literatures.

Anahtar Kelimeler
Comparative literature, Turkish literature, theory, application, perception, approaches.

Abstract
Türkiye'de karşılaştırmalı edebiyatın tanımı, doğası ve yöntemleri bağlamında teorik ve pratik olarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır; ancak, çalışmaların çoğu karşılaştırmalı edebiyat bilimini anlamaktan uzaktır. Karşılaştırmalı edebiyat disiplinini, "neyi, nasıl, niçin" karşılaştırdığı tam olarak anlaşılamadığı ve karşılaştırmalı edebiyatın tanımları, kapsamları ve yöntemlerinin Türkçede yapılan edebiyat çalışmaları incelendiğinde karışıklığa, yanlış anlamalara ve algılamalara veya yanlış yaklaşımlara yol açtığı bir gerçektir. Bu bağlamda bu çalışma, Türkiye'deki üniversitelerde karşılaştırmalı edebiyat biliminin; kuram, algı ve uygulamasına yönelik karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının mevcut durumunu ele almakta ve temel işlevi en az iki farklı ulusun edebiyatını, edebiyatlar arasındaki etkileşimleri incelemek olan karşılaştırmalı edebiyatla ilgili kuramsal ve uygulamada yapılan belirgin hatalara odaklanmaktadır.

Keywords
Karşılaştırmalı edebiyat, Türk edebiyatı, kuram, uygulama, algılayış, yaklaşımlar.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri