• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KÛTÜ’L AMÂRE’NİN ŞİİR ANITI: DİCLE ÖNÜNDE
(POEM MONUMENT OF KÛTÜ’L-AMÂRE: DİCLE ÖNÜNDE )

Yazar : Kudret SAVAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 139-159
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5193


Özet
Bağdat yakınlarındaki Kûtü’l Amâre’de Türk ve İngiliz orduları arasında yaşanan Kûtü’l Amâre Savaşı, sömürgecilik tarihi açısından yenilmez Batı imajını yerle bir eden önemli savaşlardan biridir. Çanakkale, Kûtü’l Amâre zaferleri ve Türk Kurtuluş Savaşı, dünya halklarının zihnindeki Batı’nın yenilemez olduğuna dair inancı sarsarak dünya üzerinde birçok milli kurtuluş savaşlarına kapı aralamıştır. Mehmet Emin Yurdakul tarafından kaleme alınan Dicle Önünde adlı şiir kitabı da bu zaferlerden birisi olan Kûtü’l Amâre Zaferi hakkında kaleme alınmıştır. Şairin diğer eserlerine nispetle daha az bilinen bu eserde; Irak, geniş bir mitolojik ve tarihsel arka plan eşliğinde tasvir edildikten sonra savaşın önemi, zaferin anlamı üzerine düşünceler ortaya konur. Bu eserin önemli yanlarından biri de baskılar arasındaki farklılıklar ve şairin yayımlanmak üzere TTK’ye teslim ettiği metin üzerinde görülen değişimlerdir. Eser, şiirsel bir metin olmanın yanı sıra dünya tarihi ve siyasi göndermelerle de okunmaya değerdir. Bu çalışmada şairin, kazanılan zaferi hangi açılardan konu edindiği, meseleleri hangi açılardan gördüğü ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Emin, Dicle Önünde, Kûtü’l-Amâre, I. Dünya Savaşı, sömürgecilik.

Abstract
The Battle of Kutü'l Amare between the Turkish and British armies in Kutü'l Amare, near Baghdad, is one of the major battles that destroyed the invincible Western image from the point of view of the history of colonialism. The triumphs of Çanakkale, Kutü'l Amare and the Turkish War of independence have opened the door to many national wars of liberation in the world by shaking the belief in the minds of the world's peoples that the West is invincible. A book of poems written by Mehmet Emin Yurdakul, titled Dicle Önünde (In Front of the Tigris) was also written about the victory of Kutü'l Amare. In this work, which is less well known than the other works of the poet, after Iraq is depicted with a broad mythological and historical background, thoughts on the importance of war and the meaning of victory are put forward. One of the important aspects of this work is the differences between the prints and the changes seen on the text submitted by the poet to the Society of Turkish History.In addition to being a poetic text, the work is also worth reading with important references to world history and political structure. In this study, it will be tried to reveal the ways in which the poet values the victory gained and the ways in which he sees the issues he has acquired.

Keywords
Mehmet Emin, Dicle Önünde, Kûtü’l-Amâre, I. World War, colonialism.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri