• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MİLLÎ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI
(AS A MODEL IN CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY KAZIM KARABEKIR'S CHILDREN'S PLAYS )

Yazar : Ali Fuat ARICI   - Yusuf GÜNAYDIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1503-1518
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5194


Özet
Kâzım Karabekir, asker / devlet adamı olarak ortaya koyduğu başarılara ilaveten çocukların eğitimi konusundaki çeşitli çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir. O, bunlardan başka Doğu Cephesi Komutanı olduğu dönemde açtığı okullarda çocukların eğitimi üzerine ortaya koyduğu fikirlerini ve eserlerini uygulama imkânı bulmuştur. Karabekir’in toplam 54 eseri bulunmaktadır. Bu eserler tarih, eğitim, hatıra, tiyatro ve ekonomi vb. gibi çeşitlilik gösterir. Karabekir’in çocuklara yönelik eserleri olarak bugün bilinenler dört tanedir. Bunlar “Çocuk Davamız”, “Çocuklara Öğütlerim”, “Hâlâ Bu Mektep” ve “Şarkılı İbret”tir. Bunların ilk ikisinde çocukları yetiştirmeye yönelik kuramsal bilgiler ve öğütler yer alırken son ikisinde oyunlar yer almaktadır. Karabekir, açtığı okullar ve yazdığı çocuk oyunlarıyla onlara hem meslek edindirmiş hem de onları kendisi gibi ideal bir Türk insanı olarak yetişmelerine gayret etmiştir. Bu itibarla o, devlet ve milleti kalkındırmanın eğitim yoluyla, iyi ödev insanı yetiştirmekten geçtiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Kâzım Karabekir, çocuk oyunları, millî kimlik, çocuk edebiyatı.

Abstract
Kâzım Karabekir has also made a name for himself with his success and various studies on education of children. Since he is also the commander of the Eastern Front, there are options for education in schools and the application of his ideas and education of children. Karabekir has 54 works in total. These works shows diversity include history, education, souvenir, theater and economics etc. There are 4 known works of Karabekir for children. These are “Çocuk Davamız”, “Çocuklara Öğütlerim”, “Hâlâ Bu Mektep”, and “Şarkılı İbret”. “The first two include theoretical knowledge and advice for raising children, while the last two include games. Karabekir, both in the built schools and children's games he has written about the profession as well as himself as an ideal Turkish people grow up. In this respect, it has shown that the development of the state and the nation is a good duty to educate people through education.

Keywords
Kâzım Karabekir, children's plays, national identity, children's literature.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri