• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAZAKİSTAN’DA BULUNAN KOYTUBEK YAZITINDA KÖKTÜRK YAZISININ ADI GEÇİYOR MU?
(DOES IS PASSING THE NAME OF KÖKTÜRK WRITING ON THE KOYTUBEK INSCRIPTION FOUND IN KAZAKHSTAN? )

Yazar : Nurdin USEEV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 860-868
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.520


Özet
Bu makalede Kazakistan’da bulunan yazıtlardan Koytubek Yazıtı ele alınarak üzerinde okuma ve anlamlandırma teklifli yapılmıştır. Çünkü söz konusu yazıt üzerinde İ. L. Kızlasov’un yaptığı okuma ve anlamlandırma çalışmasına göre bu yazıtta Köktürk yazısının Köktürkçe adı geçmektedir. Dolayısıyla Köktürk yazıt bilimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bundan nedenle söz konusu yazıt üzerindeki çalışmaları değerlendirmek ve bu görüşün doğru olup olmadığı konusunda kendi görüşümüzü ifade etmek istedik. Çalışma sonucunda araştırma ve incelemeye konu olan yazıttaki bazı kelimelerin yanlış okunduğu ya da yanlış anlaşıldığı tespit edilerek uygun olduğu düşünülen okunuşlar ve anlamlandırmalar ileri sürülmüştür. Örneğin, bugüne kadar değişik şekilde okunarak ‘yazı, adı’ olarak anlamlandırılan glksb kelimesi ‘b(e)ş(i)kl(i)g’ şeklinde okunmuştur. Yazıtın tamamı ‘b(e)ş(i)kl(i)g yurtım’ şeklinde okunmuş ve ‘beşikli (ana, öz) yurdum’ diye anlamlandırılmıştır. Bir başka deyişle İ. L. Kızlasov tarafından ileri sürülen görüşe hiç uyum göstermeyen okuyuş ve anlamlandırma ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kazakistan yazıtları, Koytubek Yazıtı, kaya, beşik, yurt.

Abstract
In this article was made reading and explaining bids on the Koytubek Inscription from Kazakhstan. Because according to the İ. L. Kızlasov’s study and interpretation on this inscription in the Koytubek Inscription passes Kokturkish name of Köktürk writing. Therefore, this inscription has an of great importance in terms of Köktürk epigraphy. Therefore, we want to to evaluate the works on this inscription and to express our own opinion about whether it this view is correct. End of study it was determined that some of the words of inscription, which is the subject for our research and study read or misunderstood wrong before. And have been suggested considered suitable explanations and readings. For example, the word glksb have been read as different forms and interpreted as ‘writing, name’. But end of our study was stated that this word read as ‘b(e)ş(i)kl(i)g’. The full inscription have been read as ‘b(e)ş(i)kl(i)g yurtım’ and interpreted as ‘ my cradle (native) land’. In other words, has emerged the readings and meaning which showing no compliance İ. L. Kızlasov’s opinion.

Keywords
Inscription of Kazakhstan, Koytubek Inscription, rock, cradle, homeland.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri