• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN A1 SEVİYESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM VİDEOLARININ ÇOKLU ORTAM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF A1 LEVEL TURKISH EDUCATION VIDEOS OF YUNUS EMRE INSTITUTE ACCORDING TO THE MULTI-MEDIA PRINCIPLES )

Yazar : Mehmet ÜLKER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 237-254
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5200


Özet
Bu çalışmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü’nün A1 seviyesindeki Türkçe öğretim videolarının, çoklu ortam ilkelerine uyum düzeyini; varsa, eksik veya zayıf yanları ve gelişmeye açık alanlarıyla tespit etmektir. Bu çalışma, eylem araştırması deseni kullanılarak, nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Veriler, dereceli puanlama ölçeği, görüşme ve doküman analizi yoluyla toplanmış ve istatistiksel tekniklerle çözümlenmiştir. Yunus Emre Enstitüsü’nce A1 seviyesinde üretilen yabancı dil olarak Türkçe öğretim videoları, bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise kurum tarafından yayınlanmış olan ilk beş video seçilmiştir. Çalışmanın bulgular bölümünde, “tamamen uyumlu”, “uyumlu”, “kısmen uyumlu” ve “uyumu oldukça zayıf” başlıkları altında, bu beş videonun çoklu ortam ilke ve özellikleriyle ilişkisi ele alınmıştır. Çalışma neticesinde, Yunus Emre Enstitüsü’nün hazırladığı A1 seviyesindeki Türkçe öğretim videolarının çoklu ortam ilkeleriyle uyum düzeyinin, oldukça yüksek; video içeriklerinin, etkin ve işlevsel olduğu sonucu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra videoların, küçük düzenlemelerle ortadan kaldırılabilecek gelişmeye açık yanlarının bulunduğu, bunlar arasında animasyon ve hareketli görsellerdeki eksikliklerin öne çıktığı yönünde tespitler de yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Video, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü, çoklu ortam ilkesi.

Abstract
The purpose of this study is to identify the compliance level of the A1 Level Turkish Education Videos of Yunus Emre Institute with multi-media principles and possible deficiencies or weaknesses and areas of development related to them. This study was done by using qualitative research method using action research pattern. The data were collected through graded scoring scale, interview and document analysis and analyzed by statistical techniques. At the end of the study, it has been concluded that the Turkish instructional videos prepared by Yunus Emre Institute at A1 level are quite high in compatibility with the principles of multimedia and their contents are effective and functional. In addition, it has been determined that there are areas where there is room for development, which can be eliminated with small arrangements. The most important of these is the addition of animated and dynamic images to the videos.

Keywords
Video, teaching Turkish as a foreign language, Yunus Emre Institute, multimedia principle.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri