• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ’NDE SESLENDİRİLEN ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN BESTECİ, YÖRE, MAKAM VE ÖLÇÜ YAPISI BAKIMINDAN ANALİZİ
(ANALYSIS OF POLYPHONIC TURKISH MUSIC SONGS PERFORMED AT THE CHOIRS FESTIVAL OF TURKEY IN TERMS OF COMPOSERS, REGIONS, MAQAMS AND RHYTMIC STRUCTURES )

Yazar : Zeynep YADİGAROĞLU   - Pınar ŞAHİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 399-412
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5220


Özet
Bu araştırma, 2010-2018 yılları arasında Türkiye Korolar Şenliği’ne katılan koroların seslendirdikleri Çok Sesli Türk Müziği eserlerini ve genel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadaki veriler belge tarama yöntemi kullanılarak, belirtilen yıllar arasında sahneye çıkan koroların konser programlarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda koroların; yıllara göre hangi eserleri ne sıklıkla seslendirdikleri, seslendirilen eserleri besteleyen ya da düzenleyenler, eserlerin yöre ve makamları ile ölçü yapıları saptanmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen bulgular öncelikle gruplandırılmış ve sayısal verilere dönüştürülerek frekans ve yüzde hesaplama gibi temel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu bulgulara göre, 2010-2018 yılları arasında Türkiye Korolar Şenliği’nde seslendirilen 68 eser adı belirlenmiş olup; bu eserlerin besteci/düzenlemecilerinin ağırlıklı olarak V. Kuşak besteciler olduğu, Türk Halk Müziği eserlerinin ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi’ne ait olduğu, eserlerin büyük ölçüde hicaz makamı olduğu, ritmik yapı bakımından ise ağırlıklı olarak 4/4’lük ölçü rakamının kullanıldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Koro, Türkiye Korolar Şenliği, çok sesli Türk müziği eserleri.

Abstract
The purpose of this research is to determine the arrangements and general features of the polyphonic Turkish music songs which were sung by the choirs attending the Choirs Festival of Turkey between the years 2010-2018. The data in the research were obtained by using document scanning method and by examining the concert program of the choirs. Which songs and how often choirs performed according to the years, their composers/ arrangers/ regions/ maqams and rhythmic structures were determined. Then, the findings obtained with the data collection tools were first grouped and converted into numerical data with the frequency table created, and analyzed by basic statistical methods such as frequency and percentage calculation.. According to this, 68 songs are determined that performed in Choirs Festival of Turkey between the years 2010-2018. When the composers/ arrangers of these works were examined, it was seen that they were predominantly 5th generation composers. When the region of Turkish Folk Music songs were examined, it was seen that they mainly belong to the Central Anatolia Region, and in terms of rhythmic structure, the measure number of 4/4 and hicaz maqam is mainly used. The results were included in the findings section, and the next section included results and recommendations.

Keywords
Choir, Choirs Festival of Turkey, polyphonic Turkish music songs.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri