• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ALINTI SÖZCÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF QUOTED WORDS IN BORÇALI AND ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME DIALECT )

Yazar : Bahadır GÜNEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 995-1021
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.523


Özet
Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzındaki alıntı sözcükler, ilgili yörelerden tarafımızca ses kayıt cihazı yardımıyla ve not alarak derlenen metinlerden hareketle karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Bunun yapılmasındaki en önemli neden, söz konusu çalışmanın eş zamanlı ve karşılaştırmalı olmasıdır. Bu nedenle aynı zaman diliminde derlenen metinlerden yararlanılmıştır. Bir başka deyişle ilgili yörelerden daha önce derlenen metinlerin söz varlığına burada yer verilmemiştir. Bu çalışma, anılan yörelerin söz varlığını bütünüyle ortaya koyma iddiası taşımamaktadır. Aynı kökene sahip Türklerin farklı coğrafya, kültür, siyasi ve sosyal alanlarda varlık gösteren ağızlarındaki söz varlığının eş zamanlı ve karşılaştırmalı olarak nasıl bir sonuç vereceğine dair bir ipucu elde etme düşüncesi hâkimdir.

Anahtar Kelimeler
Karapapak / Terekeme, ağız, söz varlığı, karşılaştırma, alıntı sözcük.

Abstract
In this study Borçalı and Çıldır Karapapak / Terekeme quoted words will be shown in comparison related places by us with the help of voice recorder and taking notes compiled text of the support. The study simultaneously and is comparatively the most important reason for this. Therefore, it is used also compiled texts. That does not existence of an earlier text. This study does not specify all of the vocabulary of the places. Karapapak / Terekeme Turkish different geographies, cultures, simultaneously indicating the presence of vocabulary in the dialect in political and social fields and the idea that how to get a result as compared.

Keywords
Karapapak / Terekeme, dialect, vocabulary, comparison, quoted word.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri