• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(HISTORY TEACHERS 'OPINIONS ABOUT ENSURING THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT )

Yazar : Osman AKHAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 384-398
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5233


Özet
Bu araştırmanın amacı, tarih öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, Antalya ilinde bulunan MEB’e bağlı farklı liselerde görev yapmakta olan 37 tarih öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, alan uzmanlarının görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu soru formu yardımı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yönteminden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, hizmet öncesi dönemde aldıkları eğitimin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı fakat verilen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulama boyutunda eksiklerinin olduğu, mesleki gelişim faaliyetlerinin ve ilgili kültürel faaliyetlerinin çeşitlilik gösterdiği, tarih öğretmenlerinin mesleki gelişime yönelik olarak bilimsel faaliyetlere istenilen düzeyde etkin katılım gösteremedikleri, bilimsel yayınları takip ettikleri ve mesleki gelişimleri için kendilerini yenilemelerinin gerekliliğinin farkında oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, öğretmen, mesleki gelişim.

Abstract
The aim of this study is to determine the opinions of history teachers about ensuring their professional development. The sample of the research, in which qualitative research method was used, consisted of 37 history teachers working in different high schools affiliated to the Ministry of National Education in Antalya. The research data were collected with the help of an open-ended questionnaire prepared by the researcher, taking the opinions of field experts. The collected data were analyzed by using the descriptive analysis method. When the results of the study were considered in general, it was concluded that the pre-service training contributed to their professional development, but the in-service training activities provided were lacking in the application dimension Also, professional development activities and related cultural activities exhibited variation, but, in terms of the professional development, history teachers could not actively participate in scientific activities at the desired level, It was found that the high school history teachers followed scientific publications and were aware of the obligation to upgrade themselves for their professional development.

Keywords
History, teacher, professional development.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri