• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAPAY ZEKÂNIN YARATTIĞI MASAL: PRENSES İLE TİLKİ
(THE FAIRY TALE CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE PRINCESS AND THE FOX )

Yazar : N. Gamze ILICAK   - Kemal ÇİNKO  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 703-719
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5236


Özet
Günümüz dünyasında yapay zekâ yazılımlarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin yansımaları hayatımızın birçok alanında kendini göstermektedir. Sanal asistanlar, sohbet ve destek botları, oyunlar, akıllı arabalar, akıllı ev sistemleri, güvenlik sistemleri ve daha birçok alanda kullanılan yapay zekâ yazılımları gün geçtikte kullanım sahalarını genişletmektedir. Bu genişleme neticesinde edebiyat alanında da yapay zekâ yaratımı ürünler ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. 2018 yılında “Calm” adlı mobil uygulamanın yetkilileri, kullanıcılarına yeni bir masal sunmak istemişler ve bu masalı bir yapay zekâya yazdırmayı amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda, Grimm Kardeşler’in masal külliyatıyla eğitilen bir yapay zekâya, yeni bir masal yazdırmayı başarmışlardır. “Kayıp Grimm Masalı” olarak tanıtılan masalın ismi “Prenses ile Tilki”dir. Bu çalışmada öncelikle amaçlanan bu masalın yaratım öyküsünü ve masal metnini sunmak, ayrıca bu masalı halkbilimi araştırmalarına konumlandırabilmek adına fakelore bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Grimm Kardeşler’in masal derleme/yeniden yazma faaliyetleri değerlendirilmiş ve onların bu çalışmaları fakelore bağlamında incelenmiştir. Daha sonra “Prenses ile Tilki” adlı masal fakelore bağlamında ele alınıp bu masalın fakelore ürünü olmaktan ziyade teknolojik yaratımlı yeni nesil bir masal olduğu sonucuna varılmıştır. Türünün tek örneği olan bu masal metni şu an bir meta hükmünde olsa da masalın sözlü geleneğe mal olabileceği gerçeğiyle bu masala yaklaşmak 21. yüzyıl halkbilimi araştırmalarının geleceği için daha doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Masal, yapay zekâ, Prenses ile Tilki, Grimm Kardeşler, fakelore.

Abstract
In today’s world, developments in artificial intelligence software and the reflections of these developments manifest themselves in many areas our lives. Artificial intelligence used in virtual assistants, chat and support bots, games, smart cars, smart home systems security systems and many other areas is expanding its usage area day by day. As a result of this expansion, products of artificial intelligence creation started to be produced in the field of literature. In 2018, the authorities of the mobile application called “Calm” wanted to present a new fairy tale to its users, and they aimed to have this tale written by an artificial intelligence. For this purpose, they managed to write a new fairy tale to an artificial intelligence trained with the fairy tale corpus of the Brothers Grimm. The name of the fairy tale introduced as “Lost Grimm Fairy Tale” is The Princess and The Fox”. The aim of this study is to present the creation story and the text of this tale, and also to examine this tale in the context of fakelore in order to position it in folklore research. For this purpose, first of all, the fairy tale compilation/rewriting activities of the Brothers Grimm were evaluated and these studies of them were examined in the context of fakelore. Later, the fairy tale called The Princess and The Fox was handled in the context of fakelore and it was concluded that this fairy tale was a technology-created new generation fairy tale rather than a fakelore product. Although this one-of-a-kind tale text is now a commodity, it would be more correct for the future of 21st century folklore research to act with the fact that fairy tale may cost oral tradition.

Keywords
Fairy tale, artificial intelligence, The Princess and The Fox, Grimm Brothers, fakelore.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri