• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN YARATICILIĞI BESLEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(ADAPTATION OF TEACHERS’ CREATIVITY NURTURING BEHAVIOR SCALE INTO TURKISH: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY )

Yazar : Tuğba SADIÇ   - Bülent ALCI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1203-1214
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5262


Özet
Bu çalışmanın amacı Sharma ve Sharma tarafından geliştirilen öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışı ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Çalışmaya 165 öğretmen katılmıştır. Ölçeğin uyarlanması sürecinde uygun uygulama adımları izlenmiştir. Türkçe ölçek 15 madde, 4 boyuttan oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi ile 15 maddelik ve 4 boyutlu yapı elde edilmiştir. Ölçek toplam varyansın %65.084’ünü açıklamaktadır. Ölçekte bulunan dört boyutta, açımlayıcı faktör analizi ile sonucunda ortaya çıkan yapıyı doğrulamak amacıyla DFA yapılmış, yapı geçerliği incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda orijinal ölçek ile uyumlu sonuçlar göstermiştir. Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .931 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışı ölçeği (ÖYBDÖ) Türkçe formu geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışını belirlemede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcılık, yaratıcılığı besleme, öğretmen davranışı, öğretmen yaratıcılığı, öğrenci yaratıcılığı.

Abstract
The aim of this study is to adapt the teachers' fostering creativity behavior scale into Turkish. 165 teachers participated in the study. Appropriate application steps were followed in the adaptation process of the scale. The Turkish scale consists of 15 items and 4 dimensions. 15-item and 4-dimensional structure was obtained by making the exploratory factor analysis. The scale explains 65.084% of the total variance. through using confirmatory factor analysis and structure validity were examined to determine whether or not the four dimensions in scale have similarity in Turkish teachers. As a result of Comfirmative Factor Analysis (CFA) analysis the scale indicated compatible with the original scale’s results. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the whole scale was calculated as .931. According to the results of the study, the Turkish version of the teachers' creativity nurturıng behavior scale (TCNBS) can be used as a valid and reliable measurement tool to determine teachers' creativity fostering behavior.

Keywords
Creativity, creativity nurturing, teacher behavior, teacher creativity, student creativity.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri